Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
TÔI YÊU CHÚA PHỤC SINH

Mục sư Paul Tripp

Tôi yêu Chúa Phục sinh. Tôi thích âm nhạc mà chúng tôi hát ở nhà thờ. Tôi thích những đoạn Kinh thánh mà chúng tôi đọc trong khi thờ phượng. Hơn hết, tôi yêu thích hình ảnh trực quan của Ngôi mộ trống. Trong một thời điểm cụ thể của lịch sử, Chúa Giêsu đã tóm tắt và kết thúc câu chuyện về sự cứu rỗi. Có 6 điều đặc biệt mà tôi yêu thích ở Ngôi mộ trống.

1. Ngôi mộ trống tiết lộ rằng Đức Chúa Trời thành tín.

Nhiều thế kỷ trước, sau khi A-đam và Ê-va nổi loạn, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ phá tan sự sai lầm một lần và mãi mãi (Sáng thế ký 3:15). Ngài hứa sẽ sai Con Ngài đến để đánh bại tội lỗi và sự chết bằng cách chịu đóng đinh và phục sinh. Trong hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời không quên cũng không từ chối lời hứa của mình. Chúa không mệt mỏi, cũng như không bị phân tâm. Thực hiện một lời hứa, và kiểm soát các sự kiện lịch sử vào đúng thời điểm, Chúa Giêsu sẽ đến và thực hiện những gì đã hứa.

2. Ngôi mộ trống tiết lộ rằng Chúa là quyền năng.

Hãy nghĩ đến quyền hạn mà bạn cần phải có để kiểm soát tất cả các tình huống, địa điểm và các mối quan hệ để đảm bảo rằng Chúa Giêsu sẽ đến vào thời điểm chính xác và làm những gì Ngài được chỉ định. Ngoài ra, có thể có một sự thể hiện quyền lực rõ ràng nào hơn là quyền lực trên sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:55) không? Bởi quyền năng đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã cởi bỏ tấm vải liệm của mình và bước ra khỏi ngôi mộ đó. Con người có khả năng làm một số điều khá tuyệt vời, nhưng tất cả chúng ta sẽ chết và không tự sống lại được.
 

3. Ngôi mộ trống tiết lộ rằng Chúa đang yêu thương.

Tại sao Chúa lại đi đến mức độ như vậy để giúp chúng ta? Tại sao Chúa lại quan tâm đến chúng ta chứ đừng nói đến việc giải cứu chúng ta? Tại sao Ngài lại hy sinh Con của Ngài? Bởi vì không chỉ Đức Chúa Trời yêu thương, mà chính Ngài là định nghĩa và mục đích của tình yêu thương (Giăng 3:16; 1Giăng 4:8). Bạn và tôi cần phải nhận ra rằng tình yêu của Chúa không được thúc đẩy bởi những gì Chúa nhìn thấy ở chúng ta, mà bởi đặc tính của Chúa. Ngay cả khi chúng ta thiếu yêu thương, muốn theo cách riêng của mình, Chúa vẫn yêu thương. Ngài thích biến đổi chúng ta bằng ân điển của Ngài và giải cứu chúng ta bằng tình yêu của Ngài.
 

4. Ngôi mộ trống đảm bảo sự vĩnh cửu.

Cho dù câu chuyện của bạn có vẻ nhàm chán, thường ngày và tiến triển chậm rãi như thế nào, nó đang tiến tới một kết luận huy hoàng. Sẽ có một ngày Đức Chúa Trời nâng bạn ra khỏi thế giới tan nát này vào một địa đàng nơi tội lỗi và đau khổ sẽ không còn nữa (1Cô-rinh-tô 15:52; Khải huyền 21:4)    
 

5. Ngôi mộ trống đảm bảo an ninh.

Dù cuộc sống của bạn có cảm thấy khó lường và mất kiểm soát đến đâu, Chúa Giêsu vẫn đang trị vì và Ngài sẽ tiếp tục trị vì cho đến khi kẻ thù cuối cùng ở dưới chân Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:25). Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không trải qua đau đớn và tổn thương trong thế giới này, nhưng có nghĩa là không có gì mà Chúa Giêsu không biết, không thể can thiệp hoặc thay đổi hoàn toàn.
 

6. Ngôi mộ trống đảm bảo ân điển.

Cho dù bạn nghĩ rằng mình vô vọng và yếu đuối đến mức nào, bạn đã được cung cấp tất cả những ân sủng cần thiết để bạn có thể vượt qua nó đến cùng. Ân sủng tương lai luôn mang theo hứa hẹn về ân sủng hiện tại. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần cho đến khi bạn gặp mặt Ngài (2 Phi-e-rơ 1: 3).

Và đó là lý do tại sao tôi yêu Chúa`Phục sinh rất nhiều

Mục sư Paul Tripp

 
Các bài trước:
ĐẤNG CHRIST CHINH PHỤC THẾ GIỚI
AN ỦI TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CHRIST
CHÚA GIÊ-XU THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY TẾT
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI