Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
NIỀM TIN VÀO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA

Dr. Michael Youssef

Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn một cách khôn ngoan hoặc không thận trọng khi đối mặt với các quyết định, cám dỗ và ưu tiên. Đôi khi chúng ta sẽ đưa ra quyết định sai lầm, nhưng hy vọng chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Chúng ta tìm hiểu lựa chọn nào dẫn đến phước lành vĩnh cửu và lựa chọn nào dẫn đến hạnh phúc ngắn hạn. Chúng ta tìm hiểu lựa chọn nào dẫn đến thành công về mặt tinh thần và lựa chọn nào dẫn đến thất bại. Trong khi một số quyết định là nhỏ, những quyết định khác có hậu quả vĩnh viễn. Chúng ta phải học cách lựa chọn một cách khôn ngoan vì nhiều quyết định sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Những lựa chọn kém cỏi dẫn đến một cuộc sống khốn khổ, trong khi những lựa chọn khôn ngoan dẫn đến bình yên và mãn nguyện. Đức Chúa Trời muốn chúng ta quyết định cuộc sống dựa trên điều gì sẽ có lợi ích vĩnh viễn, điều gì sẽ mang lại vinh quang cho Ngài, và điều gì sẽ mở rộng đức tin của chúng ta.

 

Một trong những lựa chọn lớn nhất mà chúng ta thực hiện là vâng lời Chúa Giêsu Christ trong mọi sự. Sự vâng lời không tự nhiên mà có đối với chúng ta. Bản chất tội lỗi của chúng ta thường ảnh hưởng đến các quyết định, lựa chọn, thói quen và ưu tiên. Chúng ta phải có ý thức phấn đấu theo Chúa mỗi ngày để sống đời trung thành với Chúa. Chúng ta phải chọn bước đi bằng đức tin. Chúng ta phải chọn dành thời gian cho Chúa. Chúng ta phải chọn tương giao với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Chúng ta phải chọn theo Lời Chúa. Chúng ta phải chọn làm nhân chứng cho Chúa cho những người lân cận, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải chọn sống cho Đấng Christ thay vì chính mình. Chúng ta phải chọn đặt Chúa và chỉ Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải chọn cách sử dụng tài năng, nguồn lực và cơ hội mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc sống của chúng ta.

Hê-bơ-rơ 11:23-29 - Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.   

Môi-se là một người được ban cho những lợi thế lớn trong cuộc sống: ông nắm giữ quyền lực, của cải và uy tín. Môi-se là cháu trai nuôi của người cai trị đất nước hùng mạnh, giàu có và tiên tiến nhất thế giới thời bấy giờ. Anh đã phải đối mặt với một tình huống khó xử lớn. Môi-se phải lựa chọn giữa hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau: cuộc sống dẫn đến việc một ngày nào đó ông trở thành Pha-ra-ôn với uy tín và quyền lực vô song, hoặc cuộc sống từ bỏ mọi thứ để dẫn dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ. Sự lựa chọn của ông là giữa sự giàu có tạm thời trên đất và phần thưởng vĩnh cửu trên trời. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Môi-se đã lựa chọn một cách khôn ngoan: Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. 

Môi-se đã từ bỏ điều mà hầu hết chúng ta mơ ước: quyền lực và sự giàu có tối thượng trên đất. Bạn sẽ làm gì ở vị trí của Môi-se? Bạn có thể vừa làm việc an toàn, vừa chờ đợi thời gian trở thành Pha-ra-ôn, thuyết phục bản thân rằng bạn có thể làm nhiều việc tốt hơn với nhiều quyền lực hơn? Bạn có quay lưng lại với mọi người vì sợ hãi hay vì ích kỷ hay thờ ơ không? Bạn có dễ dàng chia tay cung điện hoàng gia để đi lang thang qua sa mạc không?

Khi đặt cuộc sống và tương lai của mình, gia đình và công việc kinh doanh trong tay Chúa, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ đưa chúng ta đến những kế hoạch của Ngài. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và các kế hoạch lời hứa và mục đích của Ngài, chúng ta có thể tiến về phía trước ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lại những điều khác.

Bạn tìm kiếm danh dự của mình ở đâu - trong mắt xã hội hay trước mắt Chúa? Phần thưởng trên trời là vĩnh cửu, nhưng chúng thường đi kèm với một cái giá. Khi chọn vâng lời và tôn kính Đức Chúa Trời trên những ham muốn ích kỷ của bản thân, đôi khi chúng ta sẽ hy sinh sự thoải mái của mình, ý kiến  của người khác và địa vị xã hội của mình. Người ta có thể từ chối chúng ta, chế nhạo chúng ta và khinh thường chúng ta vì đức tin của chúng ta. Đức tin được cam kết không phải lúc nào cũng dễ dàng trong thời gian ngắn, nhưng phần thưởng của chúng ta sẽ là vĩnh cửu - và phần thưởng của Đức Chúa Trời luôn tốt hơn phần thưởng của thế gian.

Bạn thực hiện những loại lựa chọn nào? Các quyết định của bạn phản ánh các ưu tiên trên đất hay vương quốc của Đức Chúa Trời? Các khoản tích lũy của bạn nằm trong các ngân hàng trên đất hay trong ngôi nhà trên trời của bạn? Bạn thực hiện nó an toàn hay chấp nhận rủi ro cho Chúa? Hôm nay hãy dành thời gian xem xét những lựa chọn mà bạn đưa ra và những gì chúng tiết lộ về đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Nếu lựa chọn của bạn phản ánh đức tin yếu kém, hãy thú nhận điều này với Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn trong việc đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, vĩnh cửu và ban cho bạn sức mạnh để bước đi trong đức tin.

Dr. Michael Youssef

 
Các bài trước:
MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ
DỊU DÀNG LÀ HOA TRÁI CỦA THÁNH LINH
VÌ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT YÊU THƯƠNG
HÃY TÔN KÍNH CHA MẸ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN CHO BẠN
TÌM THẤY SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA