Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
LỜI CẦU NGUYỆN TÁO BẠO CHO CUỘC SỐNG DỒI DÀO

Janet Thompson

1. Cho một cuộc sống có mục đích: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định  (Rô-ma 8:28)

Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi chúng ta bằng những món quà và tài năng. Là tín đồ, Ngài muốn chúng ta tìm cách sử dụng những món quà đó để tôn vinh Ngài cũng như đáp ứng nhu cầu mà tất cả chúng ta phải có liên quan trong cuộc sống này. Một số biết mục đích của họ sớm trong cuộc sống và những người khác không tìm thấy tiếng gọi thực sự của họ cho đến tận sau này. Tôi đã không viết và nói về  Chúa cho đến khi tôi 50 tuổi, nhưng việc trở thành một người mẹ và một nữ doanh nhân sớm hơn trong cuộc sống là có mục đích.

Phao-lô tác giả của Sách Rô-ma ban đầu nghĩ rằng mục đích sống của mình là ngăn trở đạo Cơ đốc cho đến khi gặp Chúa Giêsu trên đường đến Đa-mách. Ông mô tả sự cải đạo của mình như một lần tôi bị mù nhưng bây giờ tôi đã thấy. Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho ông rằng mục đích sống của ông thực sự là trở thành một nhà truyền giáo rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Phao-lô chia sẻ lời chứng của chính mình rằng bất kể cuộc sống của chúng ta trong quá khứ tội lỗi đến mức nào, Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cuộc sống đã thay đổi để làm vinh quang cho Ngài. (Công vụ 22: 1-21)

Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, Làm thành các điều toan tính của ngươi! (Thi thiên 20:4). Lạy Chúa, xin hãy hướng dẫn con đến mục đích và kế hoạch mà Chúa đã tạo ra cho con. Giúp con tiếp thu ngay cả khi chúng không như con mong đợi. Chỉ cho tôi ý muốn của Chúa. Con muốn sống dồi dào theo sự kêu gọi mà Chúa dành cho cuộc đời con. Amen.

2. Cho một cuộc sống dồi dào: Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. (3Giăng 1:2-4)

Thông thường, chúng ta nghĩ rằng sự dư dật có nghĩa là cuộc sống của chúng ta tràn ngập của cải, tài sản, sức khỏe tốt và mọi thứ chúng ta có thể ao ước. Nhưng Giăng cầu nguyện rằng các tín hữu sẽ trung thành với lẽ thật của Phúc âm. Ông so sánh sự phong phú của trần gian với sự thịnh vượng của tâm hồn chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta đầy đủ nhưng tâm hồn chúng ta trống rỗng, chúng ta chẳng thu được gì. Lời cầu nguyện của Giăng cho những người có một đời sống tinh thần sung mãn cũng chính là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Không phụ thuộc vào sự sung túc về vật chất, không có niềm vui nào lớn hơn việc sống theo các nguyên tắc của một cuộc đời dành cho Chúa Giêsu. Nhiều người giàu có trong Chúa nhưng lại nghèo về tài sản không có giá trị vĩnh cửu. Của người công bình tuy ít, Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. (Thi thiên 37:16)

Cha, ước muốn của trái tim con là được biết cha nhiều hơn. Tâm hồn tôi khao khát hiểu sâu hơn về cách sống vì Cha. Xin hãy giúp con bằng lòng với những gì Cha đã cho và sống với một trái tim rộng lượng biết yêu thương người khác. Amen.

3. Cho cuộc sống tin cậy Chúa: Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! (Rô-ma 15:13)

Nếu chúng ta sẽ sống một cuộc sống dồi dào với đầy đủ mục đích và hòa bình, chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa chính là sự thật. Yêu chúng ta và thực sự biết những kế hoạch mà Chúa dành cho chúng ta là tốt và không có hại. Ngay cả khi chúng ta không biết Chúa đang làm gì. Bạn đã thấy những tín đồ luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng ngay cả trong những tình huống xấu nhất chưa? Họ tin tưởng vào Chúa Thánh Linh hướng dẫn và chỉ đạo cuộc sống của họ. Họ đang sống với niềm tin không sợ hãi. Đây không phải là cách tất cả chúng ta muốn trải nghiệm cuộc sống sao?

“Chúng ta tin cậy vào Chúa” không chỉ là một khẩu hiệu về tiền bạc đó là cách chúng ta sống cuộc đời của mình với tư cách là Cơ đốc nhân. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời mỗi ngày để được tràn đầy Đức Thánh Linh và sau đó tin tưởng rằng tiếng nói bên trong mà bạn nghe thấy suốt cả ngày cho bạn biết con đường phải đi. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. (Thi thiên 37:3-4)

Lạy Cha, Cha thánh khiết và đáng tin cậy nhưng con thường đặt niềm tin vào con người và hoàn cảnh thay vì quyền tối cao và tình yêu thương dồi dào của Cha dành cho con. Xin Cha đánh thức trái tim, tâm trí và tinh thần của con để hòa nhịp với sự thúc giục của Chúa Thánh Linh. Amen.

4. Tận hưởng cuộc sống dồi dào trong Đấng Christ.

Là những người tin Chúa, chúng ta thật vui sướng khi được biết một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta dồi dào và muốn điều tốt nhất cho chúng ta ngay cả khi chúng ta đi lạc và các ưu tiên của chúng ta không phải là những điều Ngài muốn. Qua lời cầu nguyện, thật an ủi khi nhớ rằng Ngài sẽ luôn hướng dẫn chúng ta theo hướng mà Ngài muốn chúng ta đi. Đôi khi nó sẽ là một cú huých tinh tế, những lần khác như Phao-lô khá kịch tính. Và chúng ta không vui vì Phao-lô đã lắng nghe Đức Thánh Linh và vâng lời sao? Cuộc sống của chúng ta phong phú hơn và dồi dào hơn nhờ sự hướng dẫn mà Chúa đã ban cho chúng ta qua các tác phẩm của Phao-lô và những lời cầu nguyện mà ông để lại cho chúng ta để chúng ta tin cậy Chúa trong cuộc sống của chính mình.

Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, (Ê-phê-số:18-20)

Janet Thompson
womantowomanmentoring.com
 

 
Các bài trước:
CÔNG VIỆC CỦA CHA
NIỀM TIN VÀO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA
MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ
DỊU DÀNG LÀ HOA TRÁI CỦA THÁNH LINH
VÌ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT YÊU THƯƠNG