Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
LỄ TẠ ƠN

MS Vũ Ngọc Văn

Hôm nay tại Đức là ngày lễ tạ ơn về sự gặt hái hay là thu hoạch, người Đức bày tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã ban tặng qua mùa màng, nhân dịp này, chúng ta cũng thể có dịp xem xét lại đời sống của mình xem có những gì để tạ ơn Chúa?

Nông dân Đức từ năm 1782 đã có bài hát sau này được soạn lại trở thành bài thánh ca là bài: Chúng tôi cày và chúng tôi gieo hạt (Wir pflügen und wir streuen) mô tả rằng: Tất cả những sự ban cho tốt đẹp, những ân điển tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời, vì vậy hãy cảm ơn Ngài và đặt hy vọng nơi Ngài. Chúng tôi cày và chúng tôi gieo hạt trên đất nhưng sự phát triển và thịnh vượng nằm trong tay của Chúa.

Chúng ta hãy nghĩ về mọi thứ được trồng trên cánh đồng của nông dân và có thể cũng có vài thứ được trồng trong vườn của mình. Có những sự ban cho tốt đẹp của Đức Chúa Trời làm vui đôi mắt, nuôi dưỡng cơ thể và làm cho tấm lòng của chúng ta vui mừng và biết ơn. Không có thực phẩm thì khòng có sự sống và dĩ nhiên đối với tín nhân, lời Chúa nhắc nhở: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.

Chúng ta có lẽ cũng biết ơn vì mình đang sống trong một đất nước có hệ thống y tế đã phát triển rất tốt, có những bác sĩ giỏi và có sự chăm sóc y tế tốt cho mọi người khi cần thiết, và thật sự điều nầy đã và đang quan trọng hơn vào thời đại dịch Corona. Tôi thường thay mặt Hội thánh cám tạ ơn Chúa vì sự thương xót che chở của Chúa, đồng thời cũng cảm ơn Ngài là có những ông bà, anh chị em đã cầu thay, tình nguyện đóng góp công sức và của cải để xây dựng Hội thánh, chẳng những thế lại còn dư dật để có thể giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn nữa.

Nhiều người đã biết câu chuyện lần thứ nhất Chúa Jesus cho 5.000 người ăn chỉ với năm cái bánh và hai con cá; Mathiơ kể lại: Ngài truyền cho họ ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho mòn đồ, mòn đồ phát cho dân chúng. Mat 14:19

Trong câu chuyện nầy, một lần nữa, một đám đông lớn đang ở cùng với Chúa Jesus. 4 ngàn người đã ở bên Ngài và họ đã ba ngày thiếu thốn thức ăn. Một lần nữa, Chúa Jêsus cảm thương khi thấy có nhiều người đói khát xung quanh mình và Ngài quyết định cho họ ăn, chỉ bằng bảy cái bánh và một vài con cá nhỏ.

Mat 15:36 Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng. Những câu Kinh thánh trước phân đoạn nầy, đã kể lại là Đức Chúa Jêsus đã rời địa phận thành Ty-rơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê, và vào địa phận Đê-ca-bô-lơ, Mác 7:31. Đê-ca-bô-lơ có nghĩa là vùng 10 thành phố và chính tại nơi đây Chúa đã hóa bánh ra nhiều lần thứ hai.

Vào dịp hóa bánh ra nhiều lần trước, đám đông phần lớn là người Do Thái, điều nầy thấy rõ nơi Giăng 6:15 khi họ có ý đến ép Ngài để tôn Ngài làm vua, nhưng tại đây, tại vùng Đê-ca-bô-lơ nơi phần lớn dân số là người ngoại, Đức Chúa Jesus cũng đã cho họ ăn một cách kỳ diệu như đã cho người Do Thái ăn (Ma-thi-ơ 15: 34-39).

Hai phép lạ đã được thực hiện, cho thấy sự công bằng của Đức Chúa Trời trong việc đối xử với dân ngoại cũng như đã đối xử với những người được chọn. Trong Giăng 6:35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Jesus chính là bánh ban sự sống dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người tin nhận Ngài. Phép lạ cho bốn ngàn người ăn, chỉ được ghi lại bởi Mác và Ma-thi-ơ (Ma-thi-ơ 15: 29-39), trong khi việc cho năm ngàn người ăn thì đã được ghi lại bởi cả bốn sách Phúc âm.

Nền tảng của lòng trắc ẩn của Đấng Cứu Rỗi trong phép lạ đầu tiên cho 5 ngàn người là vì dân sự giống như bầy chiên không người chăn dắt và họ cũng đã không có thức ăn. Số dân được ban thực phẩm cho ăn trong phép lạ nầy thì ít hơn, và số lượng giỏ mảnh vụn cũng còn lại ít hơn. Câu chuyện nầy được kể là để tạ ơn và chia sẻ. Chúa Jesus tạ ơn và bánh và cá đã được chia sẻ. Chúng ta cũng sẽ theo gương của Ngài để tạ ơn và chia sẻ.

Tạ ơn vì Chúa thương xót

Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn. Chúa Jesus thương cảm đám đông, Ngài cảm nhận được nỗi khổ của họ và tìm cách làm điều gì đó để làm giảm nỗi đau. Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ ân điển, vì lòng thương xót của Ngài. Ngài biết chính xác đám đông đã ở với Ngài bao lâu và họ đã không có gì để ăn. Ngài biết rõ các ngày họ bị đói thiếu. Những gì Ngài cảm nhận về đám đông cũng đúng với chính Ngài, Ngài cũng không có gì để ăn giống như họ.

Môn đồ đã thưa với Chúa về hoàn cảnh khó khăn hiện tại: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho họ ăn no ư? Chúng ta giống như hầu hết những người tin theo Chúa đều từng trải việc Chúa hành động cứu giúp trong đời sống của mình! Nhưng lắm lúc, khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta lại lo lắng không biết mình cần nương tựa vào đâu!

Ba ngày cũng nhắc chúng ta về sự phục sinh. Đức Chúa Trời hành động trong ân điển yêu thương thế gian qua sự chết và sự phục sinh của con Ngài là Cứu Chúa Jesus. Chúa biết sức mạnh và sự hạn chế của người nghe và cũng biết họ đến từ đâu và phải đi đàu. Đó là lý do tại sao Ngài muốn chăm sóc họ. Ngài bảo đoàn dân ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát.

Chúa Jesus tạ ơn Đức Chúa Trời, đây là bài học quí giá dạy dỗ cho chúng ta để nhớ là mình luôn phải tạ ơn Chúa về những gì mình đã và đang có!

Đáng chú ý là Chúa đã tạo ra vật chất từ chỗ khòng có gì! Có người thắc mắc là con gà có trước hay quả trứng có trước và bối rối khi không tìm được câu trả lời. Vấn đề ẩn náu đằng sau là có đấng Tạo hóa hay không! Các chương đầu của sách Sáng thế ký cho biết: Từ mặt đất vô hình và trống không, Đức Chúa Trời đã tạo ra muôn loài chỉ bằng lời phán của Ngài. Ngài phán rằng: Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại, thì đã có như vậy. Ngài lại phán: Đất phải sanh cày cỏ; Ngài sáng tạo mọi loài động vật sinh sôi nẩy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Người tin rằng có Đấng Tạo hóa thì biết chắc chắn rằng là con gà phải được tạo ra trước để rồi đẻ trứng! và con người cũng đã được tạo ra trước để rồi họ tiếp tục sinh sản, chứ không phải họ chào đời hay lìa đời do sự ngẫu nhiên hay là sự tình cờ của định mệnh.

Nhận ơn để truyền ơn

Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phàn phát cho dân chúng. Ngài không ban bánh trực tiếp cho đoàn dân nhưng Ngài trao cho môn đồ để họ thực hành điều Chúa muốn. Đây thật là vinh dự của những người được Chúa dùng để phục vụ Ngài.

Trong phân đoạn Kinh thánh nầy, với bảy cái bánh và mấy con cá nhỏ sau khi môn đồ phân phát cho đoàn dân thì: Ai nấy ăn no nê; rồi người ta thâu được bảy giỏ những miếng thừa.

Người tin Chúa là chi thể trong thân Ngài, nghĩa là thành viên trong Hội thánh mà Ngài là đầu của Hội thánh. Người tin Chúa là chân, là tay, là khối óc suy tư và hành động. Chúa muốn nói về sự cứu rỗi và muốn an ủi người khác qua môi miệng của chúng ta, Ngài muốn chăm sóc và phục vụ anh chị em và thân hữu qua đôi tay của chúng ta. Ngài muốn sử dụng mỗi một người trong chúng ta cho vinh quang của Ngài và trong sự yêu thương người lân cận!

Các môn đồ nhận bánh từ nơi Chúa để truyền đi, người tin Chúa là những người được thương xót được ban ơn để có thể giúp chỉ cho người khác chỗ tìm được phước ơn. Ngài cho chúng ta thấy khả năng hạn hẹp của mình đang có và đồng thời cũng muốn khuyến khích chúng ta khám phá ra khả năng tiềm ẩn có thể làm được của mình.

Chúa Jesus luôn tìm kiếm một người nào đó để làm việc cùng Ngài, người Ngài tìm không phải một người hoàn hảo, tài năng mà là một người sẵn sàng vâng phục cả lý trí lẫn tấm lòng! Mọi người đều được Chúa ban một tài năng nào đó! Chúng ta đang có những khả năng, những kỹ năng gì? Có sẵn sàng để Chúa Jesus sử dụng mình để phục vụ Ngài và người khác hay không?

Nhiệm vụ Chúa Jesus giao phó cho các kẻ nhận được tin lành và được cứu là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta.

Nhiệm vụ công bố cho mọi người ở khắp thế gian rằng Ngài là Cứu Chúa đáng đượcyêu kính và tôn thờ thì thật là khó có thể hoàn thành. Nhưng từ sự vâng lời của nhómngười bé nhỏ gồm vài phụ nữ và 11 sứ đồ, tin mừng đã được rao ra và cho đến nay đãcó hơn 2 tỉ người tin nhận Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi mình!

Chúng ta có đang thấy khả năng của mình nhỏ bé và hạn hẹp trước nhiệm vụ to lớnChúa giao? Có thể chúng ta không thấy được sự khích lệ hay do nản lòng mà khôngmuốn thực hành, nhưng hãy bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, Chúa sẽthêm sức và giúp cho chúng ta hoàn thành những điều Ngài mong muốn.

Kết luận:

Thông điệp cho chúng ta hôm nay là nếu bảy ổ bánh mì và một vài con cá nhỏ đủ để làm no đầy 4.000 người khi chúng được chia sẻ, thì chúng ta khòng nên lo lắng về việc chúng ta không có đủ để mà chia sẻ cho người khác. Ngay cả khi chúng ta chỉ có một phần nho nhỏ để ban cho, Chúa sẽ lo phần còn lại!

Chúng ta có lẽ chưa bao giờ bị thiếu thức ăn trong ba ngày. Chúng ta có những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có biết ơn những gì chúng ta có không? Hay chúng ta chỉ nhìn vào những gì mà chúng ta đang thiếu?

Thời gian dịch bệnh phải giãn cách, bớt tiếp xúc, chung quanh có nhiều người qua đời, khốn khổ có lẽ đã giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc sống và suy nghĩ lại? Nhiều người qua cơn dịch bệnh mới nhận ra rằng, những gì mình đang có, đang sở hữu hay tự hào không phải là những gì mình có thể nương cậy, và hãnh diện.

Nhiều người trong dịch bệnh đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho người thân và biết trân trọng những hạnh phúc nho nhỏ mà mình đang có! Và nhiều người đã biết tạ ơn Thượng đế vì mình vẫn còn sống qua cơn dịch bệnh, hay cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ mình khi hằng ngày phải tiếp xúc với những người bệnh hoạn, ốm đau.

Ngày hôm nay chúng ta tổ chức Lễ Tạ ơn một cách biết ơn. Hãy tạ ơn không phải chỉ vì thực phẩm mình có đủ hằng ngày, mà còn về tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban và chăm sóc cho chúng ta cùng những người thân. Chúng ta được phép dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời cho tất cả các sự bảo vệ mà mình đã nhận được trong cuộc sống của mình cho đến ngày nay. Và ngay cả những người rơi vào trong tình trạng khủng hoảng trong thời gian Corona nầy hoặc những người hiện đang bị bệnh đang ở trong phòng bệnh, cũng có thể hướng về Chúa Jesus Christ trong lời cầu nguyện, để cảm tạ Ngài.

Chúng ta có khi không thể cảm tạ Chúa về những gì đang xảy ra cho mình và xã hội như việc vẫn còn những người lây nhiễm bệnh, thậm chí lây nhiễm lại gia tăng ở một vài nơi, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm tạ Ngài trong mọi sự, cảm tạ vì có thuốc ngừa hiệu quả đã giúp ngăn ngừa, làm giảm bệnh, và có rất nhiều người mắc bệnh đã được chữa lành. Chúng ta có thể trình dâng cho Ngài nhu cầu thiết thực của chúng ta, và có thể dự lễ cảm tạ với lòng biết ơn thật sự, vì tin tưởng rằng Chúa đang ở cùng chúng ta, Ngài đoái xem và ban ơn lành cho chúng ta là những con cái yêu dấu của Ngài.

Trong bàn tay của Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong sự che chở, chăm sóc và sự bảo đảm chẳng những ở đời này mà còn ngay cả đời sau, và chúng ta có thể tin tưởng như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư gửi Hội thánh ở Rô-ma rằng: Mọi sự xảy ra kết hợp lại làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, Rôma 8:28. Xin Chúa thương xót, khích lệ để chúng ta là những người biết ơn và cảm tạ Chúa sẽ luôn có thêm nhiều dịp để cảm ơn Ngài nữa. Hết lòng mong muốn, Amen, amen.

Mục sư Vũ Ngọc Văn

 
Các bài trước:
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST
TỪ SỰ THÂN MẬT ĐẾN SỰ RUN RẨY
CHUẨN BỊ TẤM LÒNG CỦA BẠN ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA
NHỮNG NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE
CHỊU KHỔ VÌ ĐẤNG CHRIST