Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
PHÁT TRIỂN TRONG ÂN ĐIỂN

 Jessica Udall 

Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men. (2Phi-e-rơ 3:18)

Trong lá thư thứ hai, Phi-e-rơ chia sẻ với độc giả của mình rằng ân điển của Đức Chúa Trời làm cho cuộc sống tin kính trở nên khả thi. Nhờ quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời được áp dụng cho người tin Chúa qua Đức Thánh Linh, có thể tăng trưởng ngay cả khi đối mặt với những lời dạy sai và những khó khăn khác. Cuối thư, Phi-e-rơ nói rằng theo lời ngài hứa, chúng tôi chờ đợi trời mới và đất mới, nơi sự công bình (2 Phi-e-rơ 3:13), và sau đó dành vài câu cuối cùng để hướng dẫn các tín đồ phải làm gì. Kết luận, ông nói hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng làm thế nào để làm điều này một cách thực tế?

Trong Công-vụ, nhiều người đã biết Chúa qua sự giảng dạy của các sứ đồ bởi Thánh Linh.  Những điều họ đã làm để trưởng thành sau đó được mô tả: “Và họ dành hết mình cho sự dạy dỗ của các sứ đồ và sự thông công, bẻ bánh và cầu nguyện” (Công vụ 2: 42-46). Câu này cho chúng ta bốn cách mạnh mẽ để có thể phát triển trong ân điển.

1. Tận tụy với công việc giảng dạy.

Lẽ thật trong Kinh thánh đủ sâu để có thể học suốt đời mà không thiếu những hiểu biết mới. Ân điển của Đức Chúa Trời hoàn toàn có sẵn cho chúng ta ngay từ thời điểm được cứu rỗi, nhưng cần có thời gian để xem xét toàn bộ cuộc sống của chúng ta dưới ánh sáng của toàn bộ lẽ thật của Ngài. Tận tụy lắng nghe sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho phép chúng ta áp dụng sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời và kinh nghiệm về ân điển của Ngài vào từng khía cạnh của cuộc sống của chúng ta.

2. Hãy cống hiến hết mình cho cuộc sống của Hội thánh bạn.

Tập hợp lại với nhau trong mối tương giao của các tín đồ là một phần quan trọng trong việc sống với tư cách là một Cơ đốc nhân, cho chúng ta biết trước về ngày mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp quanh ngai vàng của Đức Chúa Trời, hát ngợi khen Ngài (Khải huyền 7:9), (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Và chúng ta hãy xem xét khuấy động lẫn nhau để yêu thương và làm việc lành, đừng bỏ qua việc gặp gỡ nhau,  hãy khích lệ nhau, và hơn thế nữa như bạn thấy Ngày Chúa đang đến gần. Ở cùng với những tín đồ khác, chúng ta có cơ hội sống theo nhiều câu với nhau trong Kinh Thánh mà chúng ta không thể sống riêng lẻ. Chúng ta có nghĩa là ở trong cộng đồng khi chúng ta lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa và Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Christ.

3. Tận tụy bẻ bánh với người khác. Sống trong cộng đồng với các tín đồ khác còn vượt ra ngoài các buổi nhóm họp tại nhà thờ. Nó cũng bao gồm việc tham gia vào cuộc sống hàng ngày của nhau. Phi-e-rơ khuyến khích các tín hữu tỏ lòng hiếu khách với nhau. (I Phi-e-rơ 4: 9). Lòng hiếu khách thực sự, trọng tâm không phải là thức ăn mà chia sẻ thức ăn, thưởng thức sự hiện diện của nhau và cùng nhau thừa nhận lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời vì ân điển lớn lao của Ngài.

4. Dâng mình cho lời cầu nguyện. Khi dành hết tâm trí cho việc cầu nguyện, chúng ta kết nối với Chúa theo cách từng thời điểm không chỉ trong những dịp đặc biệt. Chúng tôi nhận thức rõ hơn về sự hiện diện và quyền lực của anh ấy trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy những món quà của anh ấy và cảm động biết ơn. Chúng tôi tìm đến anh ấy theo bản năng để được giúp đỡ trong lúc chúng tôi cần. Tóm lại, cầu nguyện giúp chúng ta phát triển trong nhận thức về Thiên Chúa và vì vậy, theo một nghĩa nào đó, cầu nguyện kích hoạt ân sủng của Người trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù Đức Chúa Trời là nguồn cuối cùng của sự trưởng thành của chúng ta và là người cung cấp tất cả những gì chúng ta cần cho sự sống và sự tin kính (2 Phi-e-rơ 1: 3), sự tham gia của chúng ta là điều cần thiết và cầu nguyện là cách mà chúng ta bắt đầu sử dụng ân sủng rộng lớn và tuyệt vời đã được ban cho chúng ta.  Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành (2 Cô-rinh-tô 9: 8).

Ân điển này tiếp tục hiện diện, sẵn có và hoạt động bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta trên đất này, cho phép chúng ta bước đi trong cuộc sống mới (Rô-ma 6: 4). Chúng ta có thể “lớn lên về mọi mặt trong Đấng là đầu, Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:15). Nhờ hiểu biết về Chúa Giê-su Christ và ân điển dồi dào của Ngài, chúng ta có thể sống “sự sống dồi dào” mà Ngài đã đến để ban cho chúng ta (Giăng 10:10). Và ân sủng của Chúa thậm chí không kết thúc vào cuối cuộc đời! Ê-phê-sô 2:7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đây thực sự là ân sủng tuyệt vời.

Jessica Udall /Biblestudytools.com

 
Các bài trước:
KHÔNG CÓ CHUYỆN QUẢN LÝ THỜI GIAN
NGÔI LỜI TRỞ NÊN XÁC THỊT Ở GIỮA CHÚNG TA
CHÚA GIÁNG SINH – BỨC TRANH LỚN
TÔI SẼ TÔN VINH NGÀI QUA LỄ TẠ ƠN
LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA HẾT LÒNG