ƠN ĐỜI ƠN NGƯỜI ƠN TRỜI
Mục sư Lữ Thành Kiến

Lời giới thiệu

Sách mới của Mục sư Lữ Thành Kiến, vẫn với mục đích dùng chất xám và ngòi bút của mình trong nỗ lực tự gây quỹ cho việc truyền giáo. Mong đợi sự hỗ trợ nồng nhiệt của những độc giả yêu mến từ nhiều năm nay.

Phát hành tại buổi lễ trao giải Viết Cho Niềm Tin ngày 6/11/2015 tại San Jose, California.

Sách dày 220 trang, giá $10, chưa có cước phí.

Liên lạc:

Mục sư Lữ Thành Kiến
740 547 7168
Email: kienlu@aol.com

 

NGƯỜI SỐNG ĐỨC TIN

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Trong thời đại nầy, đời sống đức tin là một đời sống quý báu nhất. Dù sống đời thuộc linh hay sống đời thuộc thể. Dù hiện tại hay tương lai. Dù đời thường hay chức vụ. Đời sống đức tin là một đời sống lý tưởng, đời sống có giá trị cao.

Tôi biết Mục sư Lữ Thành Kiến là người đang sống bởi đức tin. Ông tin để được cứu nhưng ông cũng đang viết bằng đức tin. Tôi biết ông tin Chúa sống, ông tin Kinh Thánh sống. Ông tin Kinh Thánh là Lời Chúa.

Mục sư Kiến viết bằng đức tin. Bàng bạc trong từng câu văn và từng trang sách đã xuất bản, tôi thấy ông đều VIẾT CHO NIỀM TIN. Niềm tin về Chúa Cứu Thế. Trong những bài ông viết về người mẹ, về người vợ, về công việc Chúa giao, về một cuộc hành trình truyền giáo, về mùa thu… tôi nhìn thấy ông đều vận dụng đức tin và chia sẻ đức tin. Ông mơ ước về tương lai của gia đình và tương lai của công việc Chúa giữa người Việt Nam. Ông mơ bằng đức tin. Chính đức tin nơi Chúa và lòng tin quyết nơi Lời Chúa đã dẫn dắt và thúc đẩy Mục sư Kiến trong mọi sinh hoạt của đời sống. Tôi yêu mến và kính phục Mục sư Kiến vì ông dám sống đức tin. Ông ngồi để thờ phượng Chúa, ông đứng lên để phục vụ và ông ra đi để truyền giáo. Ông viết với đức tin.

Tôi cũng đã từng nghe Mục sư Kiến rao giảng lời Chúa, tôi thấy ông giảng bằng đức tin. Người giảng bằng đức tin là người chỉ thích rao giảng Kinh Thánh. Người giảng Kinh Thánh là người biết tìm hiểu, giải nghĩa và áp dụng Kinh Thánh.  Mục sư Kiến có tài nghiên cứu và chia sẻ lời Chúa càng ngày càng sâu, đi vào chi tiết sống động và tìm ra những ứng dụng thật hay, thật xa. Ông giảng bởi đức tin.

Sau mấy năm làm việc chung với Mục sư Kiến, tôi biết ông là người hầu việc Chúa bởi đức tin. Người hầu việc Chúa bằng đức tin là người thấy Đấng không thấy được, nghe tiếng Chúa phán không ai nghe được và kết ước phục vụ Chúa bất chấp mọi trở lực, cứ hy sinh dù chưa thấy phần thưởng. Người hầu việc Chúa bằng đức tin chỉ cần nghe Chúa dạy, “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu,” thì cũng đủ thoả lòng.

Cảm ơn Chúa vì những bài viết, về những quyển sách viết bởi đức tin của Mục sư Lữ Thành Kiến. Cảm ơn Chúa vì Mục sư Kiến là người Việt Nam, cảm ơn Chúa vì Mục sư Kiến là một tôi tớ Chúa, cảm ơn Chúa vì Mục sư Kiến là một nhà văn Tin Lành. Tôi trông đợi còn đọc thêm nhiều bài viết và sách của ông. Tôi trông đợi còn hiệp tác hầu việc Chúa với ông.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
Chủ Nhiệm Đặc San Hướng Đi