THÁNH KINH BÁO 1

1. Thơ: Chúc mừng Thánh Kinh Báo
  Mục Sư Phan Đình Liệu      
2. Soi Tấm Gương Sáng
  Thánh Kinh Báo      
3. Những Món Quà Ngon
  Ẩn Danh      
4. Christ, Đấng Làm Thỏa Lòng Người
  Mục Sư A.B. Simpson      
5. Tánh Nết
  Bà C. soạn      
6. Kiên Nhẫn
  Bà C. soạn      
7. Đời Cầu Nguyện Của Đấng Christ
  Mục Sư H.M. Shuman      
8. Thơ: Mười Điều Răn Về Phép Nhóm Họp
  Mục Sư Phan Đình Liệu      
9. Sự Mắc Nợ
  Theo báo "The Alliance Weekly"      
10. Tôi Mọi Của Tội Lỗi
  Ái mộ trích dịch      
Lời giới thiệu

Thánh Kinh Báo 1 gồm 2 số báo 1 và 2 năm 1931.

Thánh Kinh Báo là Nguyệt san của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do Mục sư Ông văn Huyên làm chủ bút từ hơn nửa thế kỷ trước, là tờ báo đạo lâu đời nhất, được tín hữu Tin Lành yêu mến. Thánh Kinh Báo xuất bản năm 1931, đã được phát hành trong 15 năm, tới số 169 thì bị đình bản vì chiến tranh loạn lạc. Năm 1950 Thánh Kinh Báo được tục bản cho đến 1975 mới dừng lại.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, quý mục sư, truyền đạo, tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                                          
Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 1 3323
2019-03-22