Nguyệt San Thánh Kinh Báo
THÁNH KINH BÁO 4

1. Nhờ Đâu Cứ Đi!
  TKB biên soạn      
2. Ngọn Đèn Đạo Đức: Ghen Tương
  Bà C. soạn      
3. Trạng Sư Độc Nhứt
  MS Phan Văn Hiệu      
4. Ngọn Đèn Đạo Đức: Chơn Thật
  Bà C. soạn      
5. Hoa Tử Vi
  Hoa Hồng      
6. Anh Hùng Vô Danh
  TKB biên soạn      
7. Đạo Lý Diễn Đàn: Thoảng Qua Và Còn Mãi
  Mục Sư Frederick Senft      
8. Những Món Quà Ngon: Mạng Đền Mạng
  Nguyễn Dinh Nhơn dịch thuật      
9. Ngọn Đèn Đạo Đức: Lưỡi Không Xương
  Bà C. soạn      
10. Có Nên Mê Tín Bói Khoa Không?
  S.S.T.      
11. Nhựt Ký Của Bà Kinh Thánh
  Ấn Danh      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 4 gồm 2 số báo 7 và 8, phát hành năm 1931.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                                                 Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 4 383
2019-05-09