THÁNH KINH BÁO 11

1. LSĐV: Yêu Thương Lạ Lùng
  MS Trần Dĩnh      
2. BCĐĐĐĐ: Thuyền Chèo Ngược Nước
  Bà C. soạn      
3. VKCX: Người Câm Làm Chứng
  L.L. Wrightman      
4. NTĐK: Thân Thể Lạ Lùng
  Gospel Banner      
5. LSĐV: Cái Lượng Của Sự Yêu Thương
  MS Nguyễn Xuân Diệm      
6. VKCX: Giúp Người, Ích Ta
  M.S.      
7. . BCĐĐĐĐ: Mỗi Việc Làm, Một Gương Sáng
  Bà C. soan      
8. TGMN: Tin Đồ Nên Đánh Số Chăng?
  TKB      
9. NSGĐ: Trước Sao, Sau Vậy
  Bà Đỗ Đức Trí      
10. LSĐV: Bởi Đức Tin Mà Anh Em Được Cứu
  MS John Wesley      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 11 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 32 đến 37, phát hành năm 1933 & 1934.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                 Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 11 2212
2019-08-29