THÁNH KINH BÁO 13

1. LSĐV: Biết Thì Sống
  MS Huỳnh Khải Tuấn      
2. VKCX: Bảy Mươi Lần Bảy
  Dickens      
3. NĐGĐ: Vẻ Đẹp & Mùi Thơm
  TKB      
4. LSĐV: Hội Nghị Lương Tâm
  MS Phan Văn Hiệu      
5. BCĐĐĐĐ: Yên Lặng và Thanh Vắng
  Bà C. soạn      
6. BCĐĐĐĐ: Giả Hình
  Bà C. soạn      
7. VKCX: Đầy Tớ Chúa Jesus
  TKB thuật      
8. Môn Học Toán Của Chúa
  TKB      
9. Khoa Học Với Tạo Hóa
  Bà C. thuật      
10. VKCX: Đếm Phước, Hết Buồn
  L’Aube      
11. NĐGĐ: Dã Tràng Xe Cát Biển Đông & Trải Qua Cuộc Bể Dâu
  TKB      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 13 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 41 đến 44, phát hành năm 1934.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                                   Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 13 427
2019-09-30