THÁNH KINH BÁO 16

1. LSĐV: Hãy Thí Nghiệm Chúa
  A.B. Simpson      
2. BCĐĐĐĐ: Nói Dối Nửa Lời Được Không? Phần I
  Bà C. soạn      
3. TKB: Ba Ông Dẫn Chúng Tôi Đi Đâu?
  Thánh Kinh Báo      
4. BCĐĐĐĐ: Bậc Đá Lên Đời Cao Thượng
  Bà C. soạn      
5. VKCX: Em Về Nhà Tôi Với Tôi Nhớ
  Đỗ Đức Trí thuật      
6. KHVTH: Cây Cỏ
  Bà C. thuật      
7. NSGĐ: Vấn Đề Hôn Nhơn Gia Đình
  Nguyễn Thanh Niên      
8. Sợ Gì? Chúa Ở Cùng Chúng Ta & Hãy Coi Chừng Lỗi Nhẹ
  A.B. Simpson      
9. BCĐĐĐĐ: Nói Dối Nửa Lời Được Không? Phần II
  Bà C. soạn      
10. VKCX: Nhiều Chuyện Thế, Anh Bút Chì!
  Thuật theo báo Gospel Herald      
11. LSĐV: Bịnh Tội Lỗi
  Mục sư Lê Văn Trầm      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 16 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 52 đến 55, phát hành năm 1935. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.


Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                               Sống Đạo
 
 

THÁNH KINH BÁO 16 1328
2019-11-15