THÁNH KINH BÁO 17

1. LSĐV: Đến Mà Thờ Lạy
  MS Lê Văn Quế      
2. Đêm Khuya Vang Khúc Tin Lành
  Thánh Kinh Báo      
3. LSĐV: Đừng Sợ Chi
  MS Ông Văn Huyên      
4. Đương Đêm, Cứu Chúa Giáng Sanh!
  Thánh Kinh Báo      
5. NSGĐ: Ôi Chúa! Xin Cứu…
  Phỏng theo G. Hamelet      
6. Lấy Lành Trả Dữ
  N.S. Leskov      
7. NĐGĐ: Ngôi Sao Vinh Hiển Ban Hy Vọng
  Thánh Kinh Báo      
8. VKCX: Ôi Chao Ôi! Con Tôi
  Đỗ Đức Trí      
9. NSGĐ: Nhìn Qua Cửa Sổ
  Đỗ Đức Trí      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 17 gồm những bài tuyển chọn từ các Đặc San Giáng Sinh tháng 12 năm 1933-1935. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                               Sống Đạo
 

THÁNH KINH BÁO 17 Số Đặc Biệt Giáng Sinh 1453
2019-12-05