THÁNH KINH BÁO 18

1. Nhà Thờ Bên Máng Cỏ
  Thánh Kinh Báo      
2. Sao Sáng Hay Mờ?
  Thánh Kinh Báo      
3. Noel – Sứ Mạng Bình An
  Thánh Kinh Báo      
4. NSGĐ: Ông Say, Cháu Què
  Đỗ Đức Trí      
5. Bạn Hãy Ngưng Thần Suy Nghĩ
  Theo L.B.R.      
6. TTTNN: Lòng Người Khi Chúa Giáng Sanh
  MS Phan Văn Hiệu      
7. NTĐK: Ông Bác Sĩ Thứ Tư
  Albin Peyron      
8. VKCX: Hai Trẻ Mồ Côi
  Cô Nguyệt-Dung thuật      
9. Nhơn Anh Hoàng Sang Pháp
  Thánh Kinh Báo      
10. Người Nửa Chết Nửa Sống
  MS Huỳnh Kim Luyện      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 18 gồm những bài tuyển chọn từ các Đặc San Giáng Sinh tháng 12 năm 1935-1938. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                               Sống Đạo
 

THÁNH KINH BÁO 18 Số Đặc Biệt Giáng Sinh 1333
2019-12-22