BIẾT THÌ SỐNG
Truyền Đạo Đơn

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin giới thiệu quý vị và các bạn Truyền Đạo Đơn mới BIẾT THÌ SỐNG, viết năm 2020, của Mục sư Nguyễn Văn Huệ, thực hiện audio qua giọng đọc anh Đào Việt Hùng. 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE
daotaomondo@gmail.com


BIẾT THÌ SỐNG - MS Nguyễn Văn Huệ 2703
2020-04-21