THÁNH KINH BÁO 28

1. TKB: Đời Ta Là Bản Dịch Kinh Thánh
  Thánh Kinh Báo      
2. Người Phu Xe Nghiện
  Đỗ Đức Trí      
3. LSĐV: Mưa Phước Dồi Dào
  MS A.F. Ball      
4. Chuông Ru Hồn Mộng
  Đỗ Đức Trí      
5. Một Vụ Kiện
  Giảng Sư Phạm Xuân Tín      
6. Khung Ảnh Rơi Vỡ
  Đỗ Đức Trí      
7. NĐĐĐ: Vì Thời Gian Không Dừng Lai
  Bà C. soạn      
8. Chúa Muốn Một, Tôi Muốn Hai & NTĐK: Vì Lòng Trung Tín
  A.B. Simpson & Nguyễn Thị Vẽ      
9. Giấy Khai Sanh
  Đỗ Đức Trí      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 28 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 88-91, năm1938. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                               Sống Đạo
 

THÁNH KINH BÁO 28 324
2020-05-17