THÁNH KINH BÁO 33

1. XĐGC: Hãy Vui Mừng! Chúa Vẫn Cai Trị!
  Thánh Kinh Báo      
2. VKCX: Con Tem Dạy Ta Điều Gì?
  Trần Như Tuân      
3. Năm Bước Sa Sút Của Phi-e-rơ
  J.J. Van Hine      
4. VKCX: Dâng Mình Quyết Chịu Đóng Đinh
  Trần Như Tuân      
5. XĐGC: Hãy Tìm Nơi Kín Đáo Của Chúa
  Thánh Kinh Báo      
6. NĐĐĐ: Bụi Gai Nảy Hoa Hồng -- Phần 1
  Bà C. soạn      
7. XĐGC: Xương Khô Lại Sống
  Thánh Kinh Báo      
8. NĐĐĐ: Bụi Gai Nảy Hoa Hồng - Phần 2
  Bà C. soạn      
9. NĐĐĐ: Sau Cơn Bão Tố
  Bà Wm. C. Cadman soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 33 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 114-119, năm 1940-1941. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 33 277
2020-07-30