THÁNH KINH BÁO 36

1. TKB: Đường Giải Thoát Thế Giới!
  Thánh Kinh Báo      
2. LSĐV: Thất Bại Mà Đắc Thắng!
  MS H.H. Hazlett      
3. Hoa Mồng Gà
  Nguyễn Thị Thuấn      
4. TKB: Hãy Đi Mau
  Thánh Kinh Báo      
5. Theo Số It Hay Số Đông?
  Đỗ Đức Trí trích dịch      
6. Luật Lệ Vàng Ngọc
  Bà H. Curwen Smith      
7. MNCĐ: Tin Lành Với Kẻ Nghèo Hèn
  Cô Thanh Tâm      
8. TKB: Được! Tôi Nhận Lời Đố Thách!
  Thánh Kinh Báo      
9. Khi Đức Chúa Trời Nói “Không!”
  Paul Hutchens      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 36 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 126 -130, năm 1941. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 36 251
2020-09-13