KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI
MS Ngô Việt Tân

Lời giới thiệu

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI XUẤT BẢN - Kính Sợ Đức Chúa Trời

Kính chào Quý Mục Sư và Quý Ông Bà Anh Chị Em trong tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi kính giới thiệu vừa xuất bản 1 quyển sách mới XUẤT BẢN TRONG đầu THÁNG 10, 2020:
"KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI - THE FEAR OF THE LORD"

- GIÁ  $15 US DOLLAR/MỖI QUYỂN 
GIÁ $20 CANADA DOLLAR/MỖI QUYỂN   
- Sách dày 297 trang. MUA TRÊN 10 QUYỂN ĐƯỢC FREE SHIPPING CHO QUÝ VỊ VÀ QUÝ HỘI THÁNH Ở CANADA VÀ HOA KỲ.

MUỐN ĐẶT MUA SÁCH XIN LIÊN LẠC:

Mục Sư Ngô Việt Tân
Cell 403-922-2209
Email:   ngoviettan@hotmail.com
 

Mục Lục – Contents

Lời Mở Đầu

Chương 1
Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời 
The Fear Of The Lord

Chương 2
Tại Sao Chúng Ta Phải Kính Sợ Chúa?
Why do we need to to fear God?

Chương 3
Kính Sợ Chúa Qua Thái Độ Đối Với Tội Lỗi
Fear God through attitude toward sin

Chương 4
Thái Độ Kính Sợ Đức Chúa Trời
The Attitude of Fear God

Chương 5
Kính Sợ Chúa Qua Đức Tính Thuộc Linh
Fear God Through Spiritual Character

Chương 6
Kính Sợ Chúa Qua Cách Cư Xử Với Người Khác
Fear God through interaction with other people

Chương 7
Kính Sợ Chúa Qua Nếp Sống Đạo                                 
Fear God Through Christian Living

Chương 8
Kính Sợ Chúa Qua Lòng Vâng Phục
Fear God Through Submission

Chương 9
Đặc Tính Của Người Kính Sợ Chúa
Characteristics of The One Who Fears God

Chương 10
Kính Sợ Chúa Qua Sự Làm Vinh Hiển Danh Chúa
Fear God Through Glorifying God

Chương 11
Thái Độ Của Người Kính Yêu Chúa Đối Với Nước Trời
Fear God through attitude toward the Kingdom of God

Chương 12
Phần Thưởng Cho Người Kính Sợ Chúa
Rewards for the one who fears God

QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN LẠC ĐỂ MUA - CHÚNG TÔI GỞI ĐẾN HOA KỲ, ÂU CHÂU, ÚC CHÂU, Á CHÂU... Hiện nay chưa gởi đến Việt Nam được. Hi vọng trong tương lai.

Lời Mở Đầu

Lòng tôn kính của người Cơ-đốc là thái độ kính yêu, tôn thờ, và tin cậy trọn vẹn vào Đấng Tạo Hóa, Đấng Yêu Thương nhân loại. Kinh Thánh cho biết cả người tin Chúa và không tin Chúa đều bày tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời khi họ chứng kiến quyền năng phi thường qua các phép lạ hay công việc của Ngài làm (Xuất hành 14:31).

Sự kính sợ Đức Chúa Trời không những là bày tỏ thái độ tôn trọng Đấng Tạo Hóa, mà kính yêu Đấng Thánh sạch và Đấng Tự Hữu, Đấng Hằng Hữu (Thánh thi 19:9).

Kinh Thánh đã ghi lại những anh hùng đức tin, những người được Đức Chúa Trời kể là công chính là những người kính sợ Ngài. Họ là những người sống đẹp lòng Ngài và được Ngài ban phước dư dật.  Sau đây là những Nhân Vật Thánh Kinh mô tả là kính sợ Đức Chúa Trời như:

Áp-ra-ham đã thể hiện thái độ kính sợ Đức Chúa Trời (Sáng thế 22:12) qua sự vâng lời dâng con yêu quý của mình là Y-sác, cũng như vâng theo lời Chúa để rời quê hương của ông đi đến nơi mà Ngài chỉ dẫn khi ông được 75 tuổi (Sáng thế 12:1-6).

Nô-ê được kể là người kính sợ Đức Chúa Trời bởi vì ông sống nếp sống công chính giữa thế gian đầy dẫy tội lỗi, làm đúng theo lời Chúa truyền bảo đóng con tàu để cứu gia đình ông (Hê-bơ-rơ 11:7).

Giô-sép đã kính sợ Đức Chúa Trời nên không dám phạm tội cùng Chúa mặc dù bị cám dỗ, vu oan, tù đày. Bởi vì lòng kính sợ Chúa và đức tin trọn thành của Giô-sép mà Ngài luôn ở cùng ông, ban phước cho ông, tỏ lòng nhân từ cho ông hầu được ơn trước mặt mọi người (Sáng thế 42:18; 39:1-23).

Môi-se đã kính sợ Đức Chúa Trời qua tấm lòng vâng phục theo tất cả mạng lệnh của Ngài. Chính đời sống công chính và đẹp lòng Chúa của Môi-se, nên Đức Chúa Trời nói rằng “Ta sẽ ở với con”, và  “Ta sẽ giúp đỡ miệng lưỡi con và chỉ dạy cho con điều phải nói” (Xuất hành 3:12; 4:12).

Những người lãnh đạo mà Môi-se đã chọn lựa trong dân Y-sơ-ra-ên đêù phải là những người có khả năng, kính sợ Đức Chúa Trời, đáng tin cậy, và thanh liêm (Xuất hành 18:21).

Đa-vít đã kính sợ Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 6:9).  Kể từ khi “Chúa nhìn thấy tấm lòng bên trong của Đa-vít” (1 Sa-mu-ên 16:7), “thần linh của Chúa chiếm ngự Đa-vít, ở với chàng luôn kể từ ngày hôm ấy” (1 Sa-mu-ên 16:13). Bởi vì Đa-vít được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, nên mỗi khi ra đi đánh trận chống quân thù, Đa-vít đều thắng trận “vì Chúa ở cùng chàng” (1 Sa-mu-ên 18:5,14). 

Gióp được kể là người kính sợ Đức Chúa Trời, sống trọn lành, ngay thẳng, và lánh xa điêù ác (Gióp 1:1; 2:3). Khi đã vượt qua được những thử thách của đời sống bởi lời thách đố của Satan, Đức Chúa Trời đã:

“CHÚA phục hồi Gióp và ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có xưa kia. 11 Tất cả các anh chị em và những người từng quen biết Gióp trước đây đều đến thăm và ăn mừng với Gióp tại nhà ông. Họ chia buồn và an ủi Gióp về mọi điều bất hạnh CHÚA đã đem lại. Mỗi người tặng Gióp một nén bạc và một chiếc vòng bằng vàng. 12 CHÚA ban phước cho Gióp trong những năm sau của đời ông nhiều hơn những năm trước. Ông có mười bốn ngàn cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13 Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô lớn nhất là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia, và cô thứ ba là Kê-ren-Ha-búc 15 Khắp cả vùng đó, không tìm được một người nữ nào đẹp bằng ba cô con gái của Gióp. Ba cô đều được cha mình chia gia tài như các anh em trai.

16 Sau đó, Gióp sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, nhìn thấy con cháu đến đời thứ tư. 17 Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao và thỏa lòng.” (Gióp 42:10-17).

• Gia-cốp đã kính sợ Đức Chúa Trời (Sáng thế 28:17).

• Dân Y-sơ-ra-ên đã lắng nghe và kính sợ Đức Chúa Trời (Phục truyền 21:21).

• Dân Y-sơ-ra-ên đã kính sợ Đức Chúa Trời (Xuất hành 14:31).

• Dân sự đã kính sợ Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 11:7).

• A-háp đã kính sợ Đức Chúa Trời (1 Các vua 18:12).

• Tôi tớ của Ê-li-sê đã kính sợ Chúa (2 Các vua 4:1).

• Nê-hê-mi đã kính sợ Đức Chúa Trời (Nê-hê-mi 5:15).

• Ha-na-nia đã kính sợ Đức Chúa Trời (Nê-hê-mi 7:2).

• Vua Ê-xê-chia đã kính sợ Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 26:19).

• Vua Đa-ri-út truyền mọi người dân phải kính sợ Chúa (Đa-ni-ên 6:26).

• Đa-ni-ên đã kính sợ Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 10:11).

• Giô-na đã kính sợ Đức Chúa Trời (Giô-na 1:9).

• Các nước đã kính sợ Đức Chúa Trời (Mi-ca 7:16,17).

• Lê-vi đã tôn kính Đức Chúa Trời (Ma-la-chi 2:4,5).

Mỗi Cơ-đốc-nhân cần thể hiện thái độ và tấm lòng khiêm nhu của mình qua nếp sống đạo và giảng đạo hầu Danh Chúa được Vinh Hiển. Danh của Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao khi công việc quyền năng của Ngài được bày tỏ giữa thế gian. Danh của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi con dân Chúa thể hiện nếp sống đạo của mình giữa cộng đồng và xã hội cách đáng trân quý và ngưỡng mộ. Tất cả mọi bông trái của nếp sống trưởng thành của chúng ta đêù xuất phát từ tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương người khác.

Theo nguyên tắc của Thánh Kinh cho biết những người kính sợ Đức Chúa Trời luôn được Ngài xức dầu Thánh Linh cách đặc biệt để thực hiện thánh vụ Ngài ủy thác hầu vinh hiển Danh cho Vương Quốc của Ngài. Ngài chỉ ban ơn khôn ngoan cho người khiêm nhường để sống thành công, người kính sợ Ngài để làm theo ý định tốt lành, người ngay thẳng để làm chứng nhân hiệu quả, người đầy dẫy Thánh Linh để chữa lành, và người phục vụ để lãnh đạo dân sự của Ngài.

Muốn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cần phải chết con người cũ (Rô-ma 8:13; 8:8; Cô-lô-se 3:5).

Muốn sống chân thật theo lời Chúa, chúng ta cần phải chết bản ngã xác thịt (Ma-thi-ơ 16:25; Lu-ca 17:33; Giăng 12:24)

Muốn cố giữ cho mình, chúng ta phải bị mất (Ma-thi- ơ 10:39; Giăng 12:25).

Muốn nhận lãnh ơn phước Chúa ban, chúng ta cần phải ban cho và dâng hiến tài vật cho nhà Chúa (Ma-thi-ơ 10:40-42; Lu-ca 6:38; Ma-la-chi 3:10).

Muốn lãnh đạo người khác, chúng ta cần phải có tinh thần phục vụ người khác (Ma-thi-ơ 20:25-28; Giăng 12:26).

Muốn sống yêu thương, chúng ta cần phải sống với tinh thần tha thứ, khoan dung (Ê-phê-sô 4:32).

Muốn nhận được ơn phước thuộc linh, ơn quyền Thánh Linh, và phần thưởng mão triều thiên, chúng ta cần phải hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và vâng giữ lời Ngài dạy bảo (Thánh thi 112:1; 115:13; 128:1;  Châm ngôn 28:14, Giáo huấn 12:13).

Mục Sư Ngô Việt Tân