THÁNH KINH BÁO 40

1. TKB: Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời
  Thánh Kinh Báo      
2. Sau Một Giấc Mơ
  Hồ Thanh Luận      
3. TKB: Chúa Dẹp Yên Bão Tố
  Thánh Kinh Báo      
4. Tôi Muốn Biết Đức Chúa Trời
  Một Thanh Niên Hà Nội      
5. VKCX: Các Em Được Sanh Lại Chưa?
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
6. TKB: Nên Công Kích Cay Nghiệt Chăng?
  Thánh Kinh Báo dịch      
7. Tin Lành Là Gì?
  Một Tín Đồ Hà Nội      
8. Phục Hưng Hội Thánh
  N.Đ.N. dịch      
9. Kinh Thánh - Kinh Thánh Có Gì?
  Một Thanh Niên Hà Nội dịch & biên soạn      
10. Hội Thánh Không Có Thánh Linh
  Thánh Kinh Báo dịch      
11. NSGĐ: Sửa Phạt Con Cái
  TĐ Trần Đình Lan      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 40 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 145 -153, năm 1943. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 40 221
2020-11-14