THÁNH KINH BÁO 43

1. TKB: Kỷ-Nguyên Mới Của Hội-Thánh
  Thánh Kinh Báo      
2. LSĐV: Một Người Dựng Nên Mới
  TKB biên soạn      
3. TKB: Ngày Nay, Hình-Ảnh Của Ngày Qua!
  Thánh Kinh Báo      
4. VKCX: Con Chiên Đi Lạc
  Trích báo Lựa Chọn      
5. LSĐV: Năm Mới, Mọi Sự Đổi Mới
  MS Nguyễn Xuân Diệm      
6. LSĐV: Cũ Mà Vẫn Mới
  MS H.A. Jackson      
7. Tin Thì Được Sống
  MS Ông Văn Trung      
8. NIHN: Để Sống Một Năm Đầy Hạnh-Phúc & Vài Câu Khẩu-Hiệu Năm Mới
  Oliver Rhynas - Trích báo Reaper      
9. Cõi Đời Đời Sẽ Sửa Lại Hết!
  TKB biên soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 43 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 83-158 năm 1938 - 1944. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 43 270
2020-12-31