THÁNH KINH BÁO 46

1. TKB: Nơi Chúa Đặt Tôi 1:45
  Thánh Kinh Báo      
2. TNDĐ: Khi Vỏ Ngoài Rơi Xuống 8:05
  TĐ Vũ Văn Cư      
3. Đức Chúa Trời Phải Cứu Loài Người 16:01
  TKB biên soạn      
4. TKB: Chính Lúc Này Bạn Sống Thế Nào? 23:56
  TKB biên soạn      
5. GTHL: Nói Chuyện Với Người Đau 34:30
  Trần Đình Lan dịch      
6. Sáu Câu Hỏi Quan Hệ 38:48
  Dịch giả Nguyễn Văn Vạn      
7. VKCX: Thanh Dâng Tiền Cho Chúa 51:51
  TKB thuật      
8. TNDĐ: Hỡi Thanh Niên! Bạn Đương Làm Gì? 58:51
  Một thanh niên Hà Nội      
9. NSGĐ: Ban Phước Hay Gây Họa Cho Con? 1:06:28
  Charles Dentan      
10. Bạn Muốn Làm Môn Đồ Đấng Christ Chăng? 1:11:34
  TKB biên soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 46 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 157-164; năm 1944. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 46 236
2021-02-14