THÁNH KINH BÁO 48

1. LSĐV: Đức Chúa Jesus Sống Lại 1:45
  MS H. Guiton      
2. Đấng Christ Đã Sống Lại 10:37
  Thánh Kinh Báo      
3. VKCX: Quyền Phép Sự Sống Lại 17:30
  Trần Như Tuân      
4. TKB: Vì Đấng Christ Đã Phục Sanh 21:34
  Thánh Kinh Báo      
5. TKB: Khác Hẳn Vì Chúa Phục Sanh Chăng? 30:20
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
6. LSĐV: Chúa Sống Lại Vì Tôi 40:34
  Đỗ Đức Trí      
7. VKCX: Trốn Lễ Phục Sanh 52:43
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
8. Tin Lành Toàn Thắng 1:01:31
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 48 - Đặc San Phục Sanh gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 98-158; năm 1939-1944. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 48 311
2021-03-15