THÁNH KINH BÁO 62

1. TKB: Thủy Chung 1:38
  Thánh Kinh Báo      
2. Tín Đồ Là Muối Của Thế Gian 8:07
  MS H. Hazlett      
3. TGTL: Huyết Đức Chúa Giê-Xu Christ 15:43
  Nguyễn Văn Lịch      
4. HGTE: Thầy Đội Cương 25:43
  Huyền Thanh      
5. Con Đường Phục Hưng 33:34
  MS Phan Văn Hiệu      
6. PNDĐ: Sự Thoả Lòng 46:38
  Bà Phạm Xuân Tín      
7. PNDĐ: Cô Gái Nhỏ Y-sơ-ra-ên 55:48
  GSMS Lê Nguyên Anh      
8. Tùy Bút: Hãy Theo Ta 1:11:47
  Thanh Đạo      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 62 - Gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 188-190; năm 1952. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 62 281
2021-10-15