THÁNH KINH BÁO 65

1. Mấy Vần Thơ: Chúa Giáng Sinh 1:58
  MS Hưu Trí Phan Đình Liệu      
2. Lòng Thương Yêu Của Đức Chúa Trời 5:05
  Truyền Đạo Lan      
3. VKCX: Em Wai Gặp Chúa 12:29
  Bà Nguyễn Thị Sen      
4. TKB: Mục Đồng Gặp Chúa 19:23
  Thánh Kinh Báo      
5. Chúa Không Nơi Ở 33:43
  MS Ông Văn Trung      
6. TKB: Ẩn Mà Hiện, Hiện Là Hiển 41:07
  Thánh Kinh Báo      
7. Chiêm, Đứa Bé Bán Báo52:59
  Marjorie I. Eekman      
8. Bác Sĩ Khiêm Nhường 1:02:23
  MS Phan Văn Hiệu      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 65 – Đặc San Giáng Sinh, gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo tháng 12, 1944-1950. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 65 380
2021-12-01