LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Cuộn Chỉ Thời Gian 578
Lời Phước Hạnh
2017-09-04

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 215 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 105 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 100 lượt xem

2017-01-30 | 1014 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 639 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 560 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1372 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 682 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 583 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 473 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 881 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 872 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 470 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 540 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 545 lượt xem

2016-02-17 | 512 lượt xem

Niềm Hân Hoan Vui Mừng Th…
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 467 lượt xem

Thay Thân Đổi Phận
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 469 lượt xem

1 2 »