LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Tin Mừng 215
Lời Phước Hạnh
2017-12-26

Thay Thân Đổi Phận
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 513 lượt xem

Làm Con Vua Thánh Trên Tr…
Lời Phước Hạnh
2016-02-16 | 534 lượt xem

Đặt Trọn Lòng Tin
Lời Phước Hạnh
2016-02-16 | 510 lượt xem

TIN HAY KHÔNG TIN
Lời Phước Hạnh
2014-09-11 | 3196 lượt xem

THIẾU GÌ?
Lời Phước Hạnh
2014-09-11 | 1421 lượt xem

HẠNH PHÚC KHI THA THỨ…
Lời Phước Hạnh
2014-09-13 | 1470 lượt xem

HOÀNG ĐẾ CỦA CHÚ
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 1672 lượt xem

NGƯỜI CHA NHÂN TỪ
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 1310 lượt xem

BẢO HIỂM LINH HỒN
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 1263 lượt xem

MẸ VẪN SỐNG
Lời Phước Hạnh
2014-03-22 | 1836 lượt xem

LÒNG ƯỚC MONG
Lời Phước Hạnh
2014-03-22 | 1335 lượt xem

CHẾT NHƯNG CÒN SỐNG
Lời Phước Hạnh
2014-03-22 | 1307 lượt xem

« 1 2