Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
VĂN HÓA & NIỀM TIN

Lời giới thiệu

Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần; phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu Phúc-Âm là Tin-Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
vanhoaniemtin@gmail.com VHNT 046 - THẦM TẠ ƠN CHÚA 7659
Vân Khanh
2015-01-27

2015-01-27 | 1179 lượt xem

VHNT 044 - LẠI BÊN CHA
NhậtMai ThúyLoan ĐinhNgọc TuyếtTrinh
2015-01-22 | 1107 lượt xem

2015-01-22 | 1128 lượt xem

2015-01-18 | 993 lượt xem

2015-01-18 | 1053 lượt xem

2015-01-18 | 788 lượt xem

VHNT - 039 NHỮNG GÌ CÒN L…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-09-01 | 1940 lượt xem

VHNT - 038 TRI THIÊN MẠNG…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-07-16 | 1601 lượt xem

VHNT - 037 AI YÊU THẾ GIA…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-07-12 | 1366 lượt xem

VHNT - 036 NIỀM TIN & SỐ …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-07-05 | 1407 lượt xem

VHNT - 035 ĐƯỢC LÀM CHA C…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-06-13 | 1355 lượt xem

2014-05-31 | 1247 lượt xem

VHNT - 033 KHỔ TÂM
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-05-26 | 1389 lượt xem

VHNT - 032 XUYÊN TRONG TI…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-04-13 | 1556 lượt xem

VHNT - 031 CƠ HỘI ĐẦU DỊP…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-04-07 | 1588 lượt xem

2014-04-04 | 1262 lượt xem

2014-04-04 | 1770 lượt xem

VHNT - 028 TIẾNG VỌNG ĐÊM…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-03-30 | 1252 lượt xem

1 2 3 »