SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CẢM TẠ CHÚA MÃI MÃI 217
Mục sư Thái Phước Trường
2020-08-06
Nguồn: WAI media

676 - ĐẤNG CHỦ TỂ HẠNH PH…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-09-04 | 1889 lượt xem

673 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-08-21 | 1759 lượt xem

672 - NHẬN DIỆN KẺ THÙ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2017-08-15 | 2146 lượt xem

2017-08-15 | 1468 lượt xem

670 - NHÂN LOẠI MỚI
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-08-05 | 2230 lượt xem

668 - KHINH ĐIỀU SỈ NHỤC…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-07-17 | 1668 lượt xem

2017-07-09 | 2174 lượt xem

666 - CHÚA CHĂN NUÔI TÔI …
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2017-07-06 | 1464 lượt xem

665 - CHÚA CHĂN NUÔI TÔI…
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2017-07-06 | 1428 lượt xem

664 - QUYẾT TÂM ĐEO THEO …
MSNC Nguyễn Cao Quốc
2017-06-27 | 1813 lượt xem

663 - QUÝ PHỤ THÂN CẦN PH…
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2017-06-27 | 1369 lượt xem

662 - NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-06-19 | 1591 lượt xem

661 - ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG …
Mục sư Trương Văn Được
2017-06-18 | 1514 lượt xem

660 - NÊN BẬC THÀNH NHÂN …
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2017-06-18 | 1557 lượt xem

659 - PHÓ THÁC ĐƯỜNG LỐI …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-06-05 | 1770 lượt xem

658 - Trong mọi sự hãy cả…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2017-05-30 | 2181 lượt xem

657 - PHẢI BIẾT CHẮC…
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2017-05-27 | 2007 lượt xem

656 - Làm Thế Nào Để Được…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2017-05-25 | 1593 lượt xem

« 1...8 9 10 11 12 13 14 15 16...31 »