SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


689 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN 36
Mục sư Trương Đình Phong
2017-11-17
HỘI THÁNH SHALOM

670 - NHÂN LOẠI MỚI
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-08-05 | 650 lượt xem

669 - BÁNH KHÔNG MEN
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2017-07-26 | 556 lượt xem

668 - KHINH ĐIỀU SỈ NHỤC…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-07-17 | 510 lượt xem

2017-07-09 | 589 lượt xem

666 - CHÚA CHĂN NUÔI TÔI …
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2017-07-06 | 411 lượt xem

665 - CHÚA CHĂN NUÔI TÔI…
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2017-07-06 | 278 lượt xem

664 - QUYẾT TÂM ĐEO THEO …
MSNC Nguyễn Cao Quốc
2017-06-27 | 629 lượt xem

663 - QUÝ PHỤ THÂN CẦN PH…
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2017-06-27 | 314 lượt xem

662 - NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-06-19 | 546 lượt xem

661 - ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG …
Mục sư Trương Văn Được
2017-06-18 | 447 lượt xem

660 - NÊN BẬC THÀNH NHÂN …
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2017-06-18 | 423 lượt xem

659 - PHÓ THÁC ĐƯỜNG LỐI …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-06-05 | 655 lượt xem

658 - Trong mọi sự hãy cả…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2017-05-30 | 642 lượt xem

657 - PHẢI BIẾT CHẮC…
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2017-05-27 | 591 lượt xem

656 - Làm Thế Nào Để Được…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2017-05-25 | 429 lượt xem

655 - TÌNH MẪU TỬ
Bà Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-05-16 | 682 lượt xem

654 - NHU MÌ LÀ PHƯỚC…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2017-05-12 | 555 lượt xem

653 - CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH…
Mục sư Tràn Trọng Luật
2017-05-06 | 687 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...21 »