SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1919
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

MỘT NGUYÊN TẮC CHUNG
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2022-04-03 | 284 lượt xem

CÁCH KIỂM SOÁT LỜI NÓI …
Mục sư Lê Kim Duyệt
2022-03-30 | 337 lượt xem

PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÓI…
Mục sư Trịnh Chiến
2022-03-27 | 317 lượt xem

SỰ VUI MỪNG TRỌN VẸN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2022-03-25 | 510 lượt xem

CHẲNG ĐỔI ĐƯỢC
Mục sư Thái Phước Trường
2022-03-22 | 319 lượt xem

Đầu Tư Tốt Nhất
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2022-03-20 | 336 lượt xem

Tuyệt Đối Vâng Phục Đức C…
Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
2022-03-18 | 372 lượt xem

Sống Như Một Cơ-Đốc Nhân …
Mục Sư Huỳnh Cẩm Phong
2022-03-17 | 350 lượt xem

NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2022-03-16 | 313 lượt xem

LÀM GƯƠNG CHO TÍN ĐỒ…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2022-03-13 | 463 lượt xem

TRÁCH NHIỆM KHAI TRÌNH …
Mục sư Phạm Sính
2022-03-11 | 366 lượt xem

LÀM THEO LỜI CHÚA
Mục Sư Võ Hoàng Thiên Ân
2022-03-06 | 431 lượt xem

SỨC MỚI
MS Phan Quang Thiệu
2022-03-05 | 246 lượt xem

CƠ NGHIỆP ĐẸP ĐẼ
Mục sư Lê Thái Hiệp
2022-03-03 | 406 lượt xem

PHƯỚC CHO NGƯỜI NHU MÌ…
Mục sư Trịnh Chiến
2022-03-01 | 410 lượt xem

"ĐỨC TIN ĐẾN TỪ ĐÂU ?"…
Mục sư Nguyễn Hoài Trân
2022-02-26 | 384 lượt xem

BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH…
Mục sư Thái Phước Trường
2022-02-23 | 322 lượt xem

2022-02-19 | 282 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...43 »