SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


ĐỨC THÁNH LINH GIÚP ĐỠ 153
2019-09-13
Thông Điệp Cơ Đốc

Khôn Ngoan Thật Từ Chúa…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-07 | 607 lượt xem

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC S…
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2019-05-02 | 371 lượt xem

2019-05-02 | 751 lượt xem

Không Phải Tôi, Nhưng Là …
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-04-29 | 803 lượt xem

Gieo & Gặt
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29 | 669 lượt xem

HÃY CHỊU KHỔ
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-25 | 1665 lượt xem

Khải Huyền 5/Apocalypse 5…
Pasteur-Professeur Christophe Paya
2019-04-23 | 1380 lượt xem

GẶP CHÚA PHỤC SINH
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 515 lượt xem

Gặp Chúa Phục Sinh
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-04-23 | 755 lượt xem

Năng Quyền CHÚA Phục Sinh…
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-04-23 | 942 lượt xem

HÃY VỮNG VÀNG
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-22 | 992 lượt xem

Sức Sống Phục Sinh
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-04-22 | 1223 lượt xem

CHRIST CHẾT THAY TÔI
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-19 | 1027 lượt xem

2019-04-19 | 1264 lượt xem

800 - NHEN LẠI ƠN
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-23 | 850 lượt xem

799 - LỜI CHÀO
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-11 | 715 lượt xem

798 - Chẳng mất phần thưở…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-04-09 | 555 lượt xem

797 - Đời Sống Đầu Phục V…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-04-09 | 466 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...27 »