SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


689 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN 150
Mục sư Trương Đình Phong
2017-11-17
HỘI THÁNH SHALOM

328 - VUA MẤT GIÁNG SINH…
Mục sư Đặng Ngọc Vui
2013-12-24 | 1226 lượt xem

327 - CÂU CHUYỆN GIÁNG SI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2013-12-11 | 1510 lượt xem

326 - NHẬP THỂ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2013-12-07 | 1309 lượt xem

325 - SỰ MỞ MANG NƯỚC ĐỨC…
Mục sư Tôn Thất Bình
2013-12-07 | 1357 lượt xem

324 - NẾP SỐNG PHỤC VỤ…
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
2013-11-30 | 1375 lượt xem

323 - HÃY SỐNG CHO CHÚA…
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-26 | 1434 lượt xem

322 - NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA …
Mục sư Lâm Văn Minh
2013-11-17 | 1430 lượt xem

321 - SỰ HẦU VIỆC CHÚA…
Mục sư Bùi Quang Túc
2013-11-17 | 1368 lượt xem

320 - XỨ THÁNH - ĐẤT THÁN…
Mục sư Lê Thanh Liêm
2013-11-17 | 1486 lượt xem

319 - SỐNG TÂM TÌNH BIẾT …
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 1648 lượt xem

318 - NGÀI BIẾT RÕ
Mục sư Đặng Quy Thế
2013-11-17 | 1673 lượt xem

317 - ĐIỀU CẦN LÀM TRONG …
Mục sư David Tấn Mai
2013-11-17 | 1721 lượt xem

316 - ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 2122 lượt xem

« 1...13 14 15 16 17 18 19 20 21