SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Đức Chúa Trời và Sự Nên Thánh 122
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21
HTTL Sacramento

428 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-12-05 | 1485 lượt xem

427 - SỐNG BAN CHO
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-29 | 1419 lượt xem

426 - HƠI THỞ QUYỀN NĂNG…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-11-29 | 1880 lượt xem

425 - SỐNG GIỮA NGHỊCH CẢ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-23 | 1757 lượt xem

424 - TẬP TRUNG HOÀN THÀN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-23 | 1546 lượt xem

423 - ĐỪNG BỐI RỐI …
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-11-12 | 2137 lượt xem

422 - KHI TÔI YẾU ĐUỐI, Ấ…
Mực sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-08 | 1894 lượt xem

421 - SỐNG THỎA LÒNG
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-08 | 1809 lượt xem

420 - MẪU MỰC ĐỨC TIN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-11-05 | 1722 lượt xem

419 - SỐNG TIN KÍNH
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 1664 lượt xem

418 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA H…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 1989 lượt xem

417 - BỎ THẦY, CON BIẾT T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-10-19 | 1955 lượt xem

416 - HẬU QUẢ KHỐC LIỆT C…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-15 | 1747 lượt xem

415 - CHỚ ĐOÁN XÉT NHAU…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-10-15 | 1967 lượt xem

414 - LỰA CHỌN CÁCH SỐNG …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-03 | 1831 lượt xem

413 - BA BÍ QUYẾT ĐỂ BIẾT…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-10-03 | 2422 lượt xem

412 - YÊU MẾN CHÚA NHIỀU …
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2014-09-29 | 1605 lượt xem

411 - CHÚA BAN THƯỞNG
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2014-09-27 | 1635 lượt xem

« 1...19 20 21 22 23 24 25 26 27...29 »