SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


763 - THEO CHÚA TÔI ĐƯỢC GÌ ? 1242
Truyền đạo Trần Thuyên
2018-12-09
Codocnhan

366 - BÀI HỌC PHỤC VỤ …
Mục Sư Luc Olekhnovitch
2014-04-24 | 1550 lượt xem

365 - THIÊN TÌNH
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-04-16 | 1500 lượt xem

364 - THI THIÊN 91
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-12 | 1369 lượt xem

363 - GIỐNG CHÚA
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-04-05 | 1543 lượt xem

362 - TÔI ĐI ĐÁNH CÁ …
Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
2014-04-05 | 1242 lượt xem

361 - BIẾT CHẮC
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 1214 lượt xem

360 - BỎ LẠI QUÁ KHỨ …
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 1786 lượt xem

359 - CHỖ DỜI QUAN TRỌNG…
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 1465 lượt xem

358 - BIẾT SỐNG
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-03-27 | 1488 lượt xem

357 - KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-03-27 | 1754 lượt xem

356 - SỐNG ĐỂ CHẾT HAY CH…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-03-27 | 1605 lượt xem

355 - VINH QUANG HOÀN VŨ …
Mục sư Rick Warren
2014-03-10 | 1741 lượt xem

354 - ĐỨNG TRƯỚC THỬ THÁ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-03-10 | 1292 lượt xem

353 - ĐỨC TIN, HY VONG, T…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-03-10 | 1592 lượt xem

352 - BỞI ĐỨC TIN
Mục Sư Khúc Minh Đàng
2014-03-10 | 1600 lượt xem

351 - SỨC MẠNH TRONG NGHỊ…
Mục sư Nguyễn Anh Tài
2014-03-10 | 1797 lượt xem

350 - SỰ HIỆP MỘT
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-02-26 | 1685 lượt xem

349 - NIỀM VUI PHỤC VỤ CH…
Mục sư Hồ Xuân Phước
2014-02-22 | 2805 lượt xem

« 1...17 18 19 20 21 22 23 24 25 »