SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Đức Chúa Trời và Sự Nên Thánh 123
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21
HTTL Sacramento

410 - BIẾT CHÚA
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-09-27 | 1785 lượt xem

409 - LÚC NÀO CŨNG SỐNG V…
Mục Sư Trần Trọng Luật
2014-09-27 | 2043 lượt xem

408 - BÌNH AN VỚI CHÚA TR…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-24 | 1886 lượt xem

407 - ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-15 | 1954 lượt xem

406 - BƯỚC THEO THÁNH LIN…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-09-13 | 2010 lượt xem

405 - HẦU VIỆC CHÚA VỚI T…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-13 | 2148 lượt xem

2014-09-13 | 2012 lượt xem

403 - LỜI CẢNH BÁO
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-04 | 1535 lượt xem

402 - CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚ…
Mục sư Thái Phước Trường
2014-09-04 | 1518 lượt xem

401 - CHÚNG TA LÀ THÁNH Đ…
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2014-08-30 | 1606 lượt xem

400 - LÃO HÓA THUỘC LINH…
Mục sư Trần Trọng Nha
2014-08-30 | 1919 lượt xem

399 - LỜI NÓI TỐT LÀNH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-28 | 1671 lượt xem

398 - BƯỚC ĐI TRONG QUYỀN…
Mục Sư Christian Le
2014-08-19 | 2107 lượt xem

397 - CHÂN DUNG NGƯỜI CƠ …
Mục Sư Lê Thành Chung
2014-08-16 | 1712 lượt xem

396 - LƯỠI KHÔNG XƯƠNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-08-16 | 1711 lượt xem

395 - BỞI THẦN TA
MSNC Trịnh Chiến
2014-08-15 | 1428 lượt xem

394 - TẤT CẢ CHO NGƯỜI CH…
Mục sư Tôn Thất Bình
2014-08-15 | 1337 lượt xem

393 - MẤT ĐỂ ĐƯỢC…
Truyền Đạo Đỗ Đăng Khoa
2014-08-15 | 1371 lượt xem

« 1...20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »