SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Đức Chúa Trời và Sự Nên Thánh 124
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21
HTTL Sacramento

392 - CHỖ NÀO TRÊN ĐẤT CÓ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-08-13 | 1427 lượt xem

391 - ĐẤNG CHÂN THẦN DUY …
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-13 | 1452 lượt xem

390 - ĐỨC THÁNH LINH GIÚP…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-08-09 | 1782 lượt xem

389 - GIA ĐÌNH THUỘC LINH…
Mục sư Lê Kim Duyệt
2014-08-09 | 1738 lượt xem

388 - TRÊN CẢ THỨ THA…
Mục sư Hoàng Siêu
2014-08-09 | 2833 lượt xem

387 - CÙNG HƯỞNG VINH QUA…
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
2014-07-19 | 1606 lượt xem

386 - TỈNH THỨC
Mục sư Thái Phước Trường
2014-07-13 | 1868 lượt xem

385 - SỰ TỐT LÀNH CỦA LÒN…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-07-09 | 1956 lượt xem

384 - ĐỒNG CHẾT VÀ SỐNG L…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-06-26 | 1915 lượt xem

383 - SỰ LÀNH, SỰ DỮ …
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-21 | 2002 lượt xem

382 - CHIẾN SĨ THẬP TỰ …
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-06-21 | 1494 lượt xem

381 - NHẬN ÍT - NHẬN NHIỀ…
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-14 | 1723 lượt xem

380 - THÂN THỂ ĐẤNG CHRIS…
Mục sư Lê Hồng Phúc
2014-06-12 | 1855 lượt xem

379 - HỘI THÁNH PHI-LA-ĐE…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-06-10 | 1555 lượt xem

378 - CON CÓ THẤY GÌ KHÔN…
MSNC Lê Đình Trung
2014-06-04 | 1660 lượt xem

377 - CHỖI DẬY
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-06-04 | 1449 lượt xem

376 - SỨC MỚI
Mục sư Ngô Văn Bửu
2014-05-31 | 1694 lượt xem

375 - NGỌT NGÀO HAY CAY Đ…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2014-05-31 | 1734 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »