SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Làm Sao Để Được Phước Từ Chúa? 340
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-02-12
Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam

373 - KINH THÁNH VÀ NGƯỜI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-05-30 | 1462 lượt xem

372 - PHỤC SINH: TƯƠNG LA…
Mục sư Nguyễn Đăng Minh
2014-05-24 | 1641 lượt xem

371 - XIN CHÚA JESUS ĐỖ Đ…
Mục sư Christian Le
2014-05-04 | 2264 lượt xem

370 - DỌN PHÒNG CHO SỰ XỨ…
Mục Sư Nguyễn Thanh Liêm
2014-05-04 | 1644 lượt xem

369 - LỜI KHÔN NGOAN
Mục sư Dương Đức Hiền
2014-05-04 | 1702 lượt xem

368 - TÔI HƯỚNG VỀ CHÚA…
Mục Sư Trần Nghĩa
2014-04-24 | 1766 lượt xem

367 - EMMANUEL
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-24 | 1755 lượt xem

366 - BÀI HỌC PHỤC VỤ …
Mục Sư Luc Olekhnovitch
2014-04-24 | 1789 lượt xem

365 - THIÊN TÌNH
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-04-16 | 1701 lượt xem

364 - THI THIÊN 91
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-12 | 1630 lượt xem

363 - GIỐNG CHÚA
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-04-05 | 1766 lượt xem

362 - TÔI ĐI ĐÁNH CÁ …
Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
2014-04-05 | 1442 lượt xem

361 - BIẾT CHẮC
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 1444 lượt xem

360 - BỎ LẠI QUÁ KHỨ …
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 2062 lượt xem

359 - CHỖ DỜI QUAN TRỌNG…
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 1761 lượt xem

358 - BIẾT SỐNG
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-03-27 | 1749 lượt xem

357 - KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-03-27 | 1976 lượt xem

356 - SỐNG ĐỂ CHẾT HAY CH…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-03-27 | 1874 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »