SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Những Người Đứng Canh 148
Mục Sư Thái Phước Trường
2020-09-16
Nguồn: Truong Khiem Nguyen

428 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-12-05 | 1601 lượt xem

427 - SỐNG BAN CHO
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-29 | 1570 lượt xem

426 - HƠI THỞ QUYỀN NĂNG…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-11-29 | 2009 lượt xem

425 - SỐNG GIỮA NGHỊCH CẢ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-23 | 1898 lượt xem

424 - TẬP TRUNG HOÀN THÀN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-23 | 1680 lượt xem

423 - ĐỪNG BỐI RỐI …
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-11-12 | 2274 lượt xem

422 - KHI TÔI YẾU ĐUỐI, Ấ…
Mực sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-08 | 2010 lượt xem

421 - SỐNG THỎA LÒNG
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-08 | 1987 lượt xem

420 - MẪU MỰC ĐỨC TIN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-11-05 | 1864 lượt xem

419 - SỐNG TIN KÍNH
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 1823 lượt xem

418 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA H…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2152 lượt xem

417 - BỎ THẦY, CON BIẾT T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-10-19 | 2071 lượt xem

416 - HẬU QUẢ KHỐC LIỆT C…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-15 | 1849 lượt xem

415 - CHỚ ĐOÁN XÉT NHAU…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-10-15 | 2111 lượt xem

414 - LỰA CHỌN CÁCH SỐNG …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-03 | 1957 lượt xem

413 - BA BÍ QUYẾT ĐỂ BIẾT…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-10-03 | 2603 lượt xem

412 - YÊU MẾN CHÚA NHIỀU …
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2014-09-29 | 1737 lượt xem

411 - CHÚA BAN THƯỞNG
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2014-09-27 | 1751 lượt xem

« 1...22 23 24 25 26 27 28 29 30...32 »