SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Những Người Đứng Canh 142
Mục Sư Thái Phước Trường
2020-09-16
Nguồn: Truong Khiem Nguyen

410 - BIẾT CHÚA
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-09-27 | 1921 lượt xem

409 - LÚC NÀO CŨNG SỐNG V…
Mục Sư Trần Trọng Luật
2014-09-27 | 2182 lượt xem

408 - BÌNH AN VỚI CHÚA TR…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-24 | 2004 lượt xem

407 - ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-15 | 2069 lượt xem

406 - BƯỚC THEO THÁNH LIN…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-09-13 | 2129 lượt xem

405 - HẦU VIỆC CHÚA VỚI T…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-13 | 2253 lượt xem

2014-09-13 | 2125 lượt xem

403 - LỜI CẢNH BÁO
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-04 | 1639 lượt xem

402 - CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚ…
Mục sư Thái Phước Trường
2014-09-04 | 1633 lượt xem

401 - CHÚNG TA LÀ THÁNH Đ…
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2014-08-30 | 1692 lượt xem

400 - LÃO HÓA THUỘC LINH…
Mục sư Trần Trọng Nha
2014-08-30 | 2030 lượt xem

399 - LỜI NÓI TỐT LÀNH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-28 | 1778 lượt xem

398 - BƯỚC ĐI TRONG QUYỀN…
Mục Sư Christian Le
2014-08-19 | 2212 lượt xem

397 - CHÂN DUNG NGƯỜI CƠ …
Mục Sư Lê Thành Chung
2014-08-16 | 1842 lượt xem

396 - LƯỠI KHÔNG XƯƠNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-08-16 | 1823 lượt xem

395 - BỞI THẦN TA
MSNC Trịnh Chiến
2014-08-15 | 1552 lượt xem

394 - TẤT CẢ CHO NGƯỜI CH…
Mục sư Tôn Thất Bình
2014-08-15 | 1442 lượt xem

393 - MẤT ĐỂ ĐƯỢC…
Truyền Đạo Đỗ Đăng Khoa
2014-08-15 | 1490 lượt xem

« 1...23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »