SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Lý Do Tạ Ơn 652
Mục Sư Trần Thiện Đức
2019-11-28
Tin Lành Orange

324 - NẾP SỐNG PHỤC VỤ…
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
2013-11-30 | 1902 lượt xem

323 - HÃY SỐNG CHO CHÚA…
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-26 | 1942 lượt xem

322 - NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA …
Mục sư Lâm Văn Minh
2013-11-17 | 1895 lượt xem

321 - SỰ HẦU VIỆC CHÚA…
Mục sư Bùi Quang Túc
2013-11-17 | 1826 lượt xem

320 - XỨ THÁNH - ĐẤT THÁN…
Mục sư Lê Thanh Liêm
2013-11-17 | 2168 lượt xem

319 - SỐNG TÂM TÌNH BIẾT …
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 2129 lượt xem

318 - NGÀI BIẾT RÕ
Mục sư Đặng Quy Thế
2013-11-17 | 2293 lượt xem

317 - ĐIỀU CẦN LÀM TRONG …
Mục sư David Tấn Mai
2013-11-17 | 2230 lượt xem

316 - ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 2653 lượt xem

« 1...20 21 22 23 24 25 26 27 28