SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Lối Sống Trong Thời Kỳ Cuối Cùng 29
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2020-08-11
Nguồn: Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam

385 - SỰ TỐT LÀNH CỦA LÒN…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-07-09 | 2072 lượt xem

384 - ĐỒNG CHẾT VÀ SỐNG L…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-06-26 | 1998 lượt xem

383 - SỰ LÀNH, SỰ DỮ …
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-21 | 2090 lượt xem

382 - CHIẾN SĨ THẬP TỰ …
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-06-21 | 1587 lượt xem

381 - NHẬN ÍT - NHẬN NHIỀ…
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-14 | 1806 lượt xem

380 - THÂN THỂ ĐẤNG CHRIS…
Mục sư Lê Hồng Phúc
2014-06-12 | 1959 lượt xem

379 - HỘI THÁNH PHI-LA-ĐE…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-06-10 | 1657 lượt xem

378 - CON CÓ THẤY GÌ KHÔN…
MSNC Lê Đình Trung
2014-06-04 | 1742 lượt xem

377 - CHỖI DẬY
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-06-04 | 1579 lượt xem

376 - SỨC MỚI
Mục sư Ngô Văn Bửu
2014-05-31 | 1807 lượt xem

375 - NGỌT NGÀO HAY CAY Đ…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2014-05-31 | 1826 lượt xem

374 - NÊN GIỐNG NHƯ NGÀI …
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-05-30 | 1745 lượt xem

373 - KINH THÁNH VÀ NGƯỜI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-05-30 | 1549 lượt xem

372 - PHỤC SINH: TƯƠNG LA…
Mục sư Nguyễn Đăng Minh
2014-05-24 | 1743 lượt xem

371 - XIN CHÚA JESUS ĐỖ Đ…
Mục sư Christian Le
2014-05-04 | 2371 lượt xem

370 - DỌN PHÒNG CHO SỰ XỨ…
Mục Sư Nguyễn Thanh Liêm
2014-05-04 | 1754 lượt xem

369 - LỜI KHÔN NGOAN
Mục sư Dương Đức Hiền
2014-05-04 | 1806 lượt xem

368 - TÔI HƯỚNG VỀ CHÚA…
Mục Sư Trần Nghĩa
2014-04-24 | 1869 lượt xem

« 1...23 24 25 26 27 28 29 30 31 »