SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


MỞ CỬA HAY ĐÓNG CỬA? 155
Mục sư Trần Thanh Dũng
2021-10-24
Nguồn: Httl Cần Giuộc

2021-07-25 | 309 lượt xem

Chúa Có Thể Làm Trổi Hơn …
Mục Sư Nguyễn Quang Hòa
2021-07-21 | 423 lượt xem

CHIẾN THẮNG THỨ ĐÁNG SỢ H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-07-18 | 345 lượt xem

2021-07-14 | 353 lượt xem

2021-07-11 | 314 lượt xem

HÃY ẨN MÌNH CHỜ ĐẠI DỊCH …
Mục sư Nguyễn Phi Hùng
2021-07-09 | 337 lượt xem

Các Mức Của Sự Xức Dầu…
Mục Sư Phạm Ngọc Anh
2021-07-06 | 378 lượt xem

HÃY YÊN LẶNG & NHẬN BIẾT …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-07-04 | 387 lượt xem

ĐẤNG KHÔNG HỀ THAY ĐỔI …
Mục sư Thái Phước Trường
2021-07-02 | 371 lượt xem

Những Suy Nghĩ Đồng Vắng…
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2021-06-29 | 334 lượt xem

Làm Người Chúa Chọn …
MS Lê Thành Chung
2021-06-27 | 382 lượt xem

Tình Yêu Thương Anh Em …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-06-24 | 411 lượt xem

NGƯỜI CHA GƯƠNG MẪU…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2021-06-20 | 424 lượt xem

HỌC HẠ MÌNH
Mục sư Phạm Xuân Thiều
2021-06-18 | 380 lượt xem

Thâm Giao Cùng Chúa Thánh…
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2021-06-13 | 391 lượt xem

2021-06-12 | 300 lượt xem

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA TÁI LÂM…
MS Huỳnh Trung Thiên
2021-06-09 | 371 lượt xem

Đón Nhận Thử Thách
Mục sư David Jeremiah
2021-06-03 | 507 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...38 »