SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1928
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

ĐỜI SỐNG SUNG MÃN
Mục sư Nguyễn Đình Trung
2022-02-17 | 414 lượt xem

ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC
Mục sư Võ Chí Công
2022-02-14 | 331 lượt xem

ĐỔI MỚI
Mục sư Nguyễn Văn Hưng
2022-02-11 | 520 lượt xem

SỨC SỐNG MỚI
MSNC Nguyễn Vĩnh Duy
2022-02-07 | 456 lượt xem

Phước Hạnh Thật Ở Trong C…
Mục Sư Nguyễn Ngọc Duy
2022-02-04 | 409 lượt xem

XUÂN PHƯỚC HẠNH
Mục sư Nguyễn Thế HIển
2022-02-03 | 269 lượt xem

XUÂN AN LÀNH
Mục sư Phạm Trọng Huy
2022-02-01 | 433 lượt xem

NĂM MỚI, NGƯỜI MỚI…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2022-01-30 | 314 lượt xem

Mục Tiêu Và Kế Hoạch Cho …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2022-01-29 | 277 lượt xem

ĐI ĐƯỜNG NÀO?
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2022-01-27 | 348 lượt xem

HÀNH TRÌNH TÂM LINH TRONG…
Mục sư Trịnh Chiến
2022-01-26 | 283 lượt xem

COI CHỪNG TRẬT PHẦN ÂN ĐI…
Mục sư Phan Văn Cử
2022-01-24 | 335 lượt xem

BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU CH…
Mục sư Võ Hưng Thịnh
2022-01-22 | 422 lượt xem

Nhịn Nhục Theo Gương Mẫu …
Mục sư Trần Long Quang
2022-01-21 | 227 lượt xem

MA QUỶ VÀ CÁC QUỶ SỨ …
Mục sư Billy Graham
2022-01-20 | 310 lượt xem

2022-01-19 | 427 lượt xem

THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ…
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17 | 344 lượt xem

ĐỐI DIỆN VỚI NAN ĐỀ…
Mục sư Thái Phước Trường
2022-01-14 | 449 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...43 »