SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


754 - ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA 227
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-11-09
Codocnhan

717 - KỶ NIỆM CHÚA CHỊU T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-03-31 | 483 lượt xem

2018-03-28 | 704 lượt xem

715 - SỨC SỐNG PHỤC SINH…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-04-05 | 614 lượt xem

714 - VƯỢT CẢN TRỞ TIẾN Đ…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2018-03-22 | 680 lượt xem

713 - CHÚA TÁI LÂM VÀ MẠN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-03-20 | 503 lượt xem

712 - ĐÂU LÀ NGUỒN CỦA SỰ…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2018-02-28 | 1441 lượt xem

711 - XUÂN BẤT TẬN
Mục sư Bùi QuangTúc
2018-02-27 | 539 lượt xem

710 - TỐNG CỰU NGHINH TÂN…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-02-21 | 694 lượt xem

709 - MƠ ƯỚC ĐẦU NĂM…
Mục sư Nguyễn Văn Dũng
2018-02-21 | 518 lượt xem

708 - VƯỢT QUA SỰ SỢ HÃI…
Mục Sư Dương Hữu Đức
2018-02-13 | 782 lượt xem

707 - LÀM SAO ĐƯỢC SỨC MẠ…
Mục sư Phùng Thúy Kiều
2018-02-04 | 799 lượt xem

706 - NĂM MỚI - SỨC SỐNG …
Mục Sư Phạm Bá Toàn
2018-02-01 | 727 lượt xem

705 - ĐỨC GIÊ-HÔ-VA DẪN D…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2018-01-27 | 747 lượt xem

704 - SỰ LẰM BẰM
Mục sư Bùi Quang Túc
2018-01-25 | 812 lượt xem

703 - QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-01-22 | 748 lượt xem

702 - TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA…
Mục sư Tràn Thế Thiên Phước
2018-01-22 | 634 lượt xem

701 - HƯƠNG THƠM CỦA NGƯỜ…
MS Nguyễn Xuân Đức
2018-01-16 | 933 lượt xem

700 - MỘNG VÀ THẬT
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-01-12 | 670 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...25 »