SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


778 - Sắm Sẵn Để Làm Mọi Việc Lành 14
Mục sư Thái Phước Trường
2019-01-22
Codocnhan

740 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-08-09 | 492 lượt xem

739 - CẦU NGUYỆN NƠI RIÊN…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-08-04 | 481 lượt xem

738 - ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC Đ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-07-28 | 589 lượt xem

2018-07-19 | 572 lượt xem

736 - KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI …
Mục sư Vũ Hồng Thái
2018-07-10 | 502 lượt xem

735 - HAI MỐI NỢ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07 | 430 lượt xem

734 - NÊN HAY KHÔNG NÊN H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-06-23 | 951 lượt xem

733 - NƯỚC VÀ HOANG MẠC…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-06-18 | 573 lượt xem

732 - VỪA MUỐN VỪA LÀM…
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-06-14 | 422 lượt xem

731 - BIẾT VÀ SỐNG TRONG …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2018-06-19 | 611 lượt xem

730 - Người Giữ Anh Em Mì…
Mục sư Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2018-06-06 | 492 lượt xem

729 - LIÊN KẾT VỚI CHÚA…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-05-27 | 686 lượt xem

728 - Được mặc lấy Quyền …
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2018-05-22 | 774 lượt xem

727 - Mục Đích Giáng Lâm …
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2018-05-21 | 363 lượt xem

2018-05-19 | 759 lượt xem

725 - HÃY HIẾU KÍNH CHA M…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-05-14 | 582 lượt xem

724 - RAO TRUYỀN TIN LÀNH…
Mục Sư Christian Åkerhielm
2018-05-08 | 842 lượt xem

723 - ĐỂ CÓ THỂ SỐNG VUI …
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-04-25 | 824 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...26 »