SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ 88
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17
HTTL Cà Mau

487 - BỐN THỂ LOẠI NÊN TH…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-06-30 | 1676 lượt xem

486 - SỐNG CHO MỘT LÝ TƯỞ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-06-30 | 2136 lượt xem

485 - KẾT QUẢ NHIỀU
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2015-06-14 | 2456 lượt xem

484 - ĐIỀU CẦN GIỮ
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-06-10 | 2052 lượt xem

483 - HAI SỰ NƯƠNG CẬY…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-06-10 | 2087 lượt xem

482 - XÂY DỰNG GIA ĐÌNH T…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-06-07 | 1902 lượt xem

481 - CHÚA THÁNH LINH GIÁ…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-05-27 | 2043 lượt xem

480 - CHẾ NGỰ CỘI RỄ MỌI …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-05-22 | 2478 lượt xem

479 - KIỂM TRA SỨC KHỎE T…
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
2015-05-28 | 2081 lượt xem

478 - TIÊN TRI THẬT TRONG…
MS Huỳnh Trung Thiên
2015-05-18 | 1673 lượt xem

477 - MẠNH MẼ TRONG SỰ YẾ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-05-11 | 1868 lượt xem

476 - ÁNH SÁNG THẬT - Phầ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-05-02 | 2364 lượt xem

475 - HÀNH TRÌNH TRUYỀN G…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-05-02 | 1652 lượt xem

474 - TIÊN TRI GIẢ TRONG …
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-04-25 | 2106 lượt xem

473 - TA THẮNG NHỜ ĐỨC TI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-04-21 | 1944 lượt xem

472 - XIN ĐỨC THÁNH LINH …
Mục sư Christian Le
2015-04-15 | 2224 lượt xem

471 - ƠN KÊU GỌI THÁNH…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-04-10 | 1932 lượt xem

470 - GẶP CHÚA PHỤC SINH…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-04-05 | 2283 lượt xem

« 1...27 28 29 30 31 32 33 34 35...40 »