SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


RỬA CHÂN 66
Mục Sư Hoàng Siêu
2021-03-03
Nguồn: sieu hoang
Kinh Thánh: Giăng 13:1-17

340 - "THẦN DƯỢC THUẦN TÚ…
Mục sư Phạm Thanh Vũ
2014-01-31 | 2251 lượt xem

339 - QUYẾT ĐỊNH ĐẦU NĂM…
Mục sư Đỗ Lê Minh
2014-01-27 | 1956 lượt xem

338 - LỰA CHỌN
Mục sư Hoàng Siêu
2014-01-26 | 2410 lượt xem

337 - PHƯỚC
Mục sư Nguyễn Anh Tài
2014-01-21 | 2378 lượt xem

336 - LỜI GIAO ƯỚC BỀN CH…
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
2014-01-21 | 1853 lượt xem

335 - HOÀN TẤT CUỘC CHẠY …
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-01-14 | 2058 lượt xem

334 - LỜI CẦU XIN TỐT NHẤ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-01-14 | 2073 lượt xem

333 - MỤC TIÊU NĂM MỚI …
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2014-01-08 | 2207 lượt xem

332 - HÃY SỐNG CÁCH KHÔN …
Mục sư Trần Quang Tuấn
2014-01-08 | 2204 lượt xem

331 - GIEO HẠT GIỐNG TỐT…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-01-06 | 2152 lượt xem

330 - ĐẤNG BAN SỨC MẠNH…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2014-01-04 | 2221 lượt xem

329 - ÁNH SAO HUYỀN DIỆU…
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
2013-12-24 | 2601 lượt xem

328 - VUA MẤT GIÁNG SINH…
Mục sư Đặng Ngọc Vui
2013-12-24 | 1995 lượt xem

327 - CÂU CHUYỆN GIÁNG SI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2013-12-11 | 2467 lượt xem

326 - NHẬP THỂ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2013-12-07 | 2123 lượt xem

325 - SỰ MỞ MANG NƯỚC ĐỨC…
Mục sư Tôn Thất Bình
2013-12-07 | 2138 lượt xem

324 - NẾP SỐNG PHỤC VỤ…
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
2013-11-30 | 2150 lượt xem

323 - HÃY SỐNG CHO CHÚA…
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-26 | 2234 lượt xem

« 1...25 26 27 28 29 30 31 32 33 »