SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ 54
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17
HTTL Cà Mau

468 - NHEN LẠI NGỌN LỬA P…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-04-01 | 1960 lượt xem

467 - Hành Trình Vào Đất …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-04-05 | 1759 lượt xem

466 - TÊN GHI VÀO SÁCH SỰ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2015-03-28 | 1816 lượt xem

465 - MARI, NGƯỜI LỰA CHỌ…
Muc su Nguyen Thanh Toan
2015-03-25 | 1879 lượt xem

464 - ĐIỀU ƯU TIÊN MỖI NG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-03-23 | 2769 lượt xem

463 - VƯỢT QUA
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-03-21 | 1662 lượt xem

462 - THEO CHÚA XA XA
Mục sư Nguyễn Thanh Toàn
2015-03-19 | 2055 lượt xem

461 - ĐƯƠC RA KHỎI NƠI TỐ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-03-15 | 1772 lượt xem

460 - CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG …
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-03-06 | 2392 lượt xem

459 - MỪNG XUÂN MỚI
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-03-01 | 1968 lượt xem

458 - TÌNH YÊU TRONG ĐỒNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-02-24 | 1812 lượt xem

457 - HIỆP MỘT ĐỂ PHỤC SỰ…
Mục Sư Đào Văn Thương
2015-02-24 | 1962 lượt xem

456 - PHƯỚC
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-02-24 | 1731 lượt xem

455 - NHỮNG LỰA CHỌN QUAN…
Bà Nguyễn Đăng Minh
2015-02-24 | 2128 lượt xem

454 - PHƯỚC HẠNH CỦA SỰ N…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-02-24 | 1895 lượt xem

453 - BƯỚC ĐI TRONG NĂM M…
Mục sư Nguyễn Hữu Trang
2015-02-19 | 1904 lượt xem

452 - MẦU NHIỆM CỦA HỘI T…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-02-19 | 1883 lượt xem

451 - HOÀI BÃO TỐI CAO…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-02-19 | 2315 lượt xem

« 1...28 29 30 31 32 33 34 35 36...40 »