SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ 55
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17
HTTL Cà Mau

432 - CHIẾN THẮNG SỰ CÁM …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-12-18 | 1721 lượt xem

431 - ƯU TIÊN CỦA HỘI THÁ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-12-13 | 1841 lượt xem

430 - TRỌNG TÂM CỦA CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-12-10 | 1922 lượt xem

429 - HỒI TÂM CHUYỂN Ý…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-12-10 | 1830 lượt xem

428 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-12-05 | 1815 lượt xem

427 - SỐNG BAN CHO
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-29 | 1786 lượt xem

426 - HƠI THỞ QUYỀN NĂNG…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-11-29 | 2296 lượt xem

425 - SỐNG GIỮA NGHỊCH CẢ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-23 | 2102 lượt xem

424 - TẬP TRUNG HOÀN THÀN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-23 | 1914 lượt xem

423 - ĐỪNG BỐI RỐI …
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-11-12 | 2555 lượt xem

422 - KHI TÔI YẾU ĐUỐI, Ấ…
Mực sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-08 | 2237 lượt xem

421 - SỐNG THỎA LÒNG
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-08 | 2320 lượt xem

420 - MẪU MỰC ĐỨC TIN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-11-05 | 2161 lượt xem

419 - SỐNG TIN KÍNH
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2056 lượt xem

418 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA H…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2495 lượt xem

417 - BỎ THẦY, CON BIẾT T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-10-19 | 2271 lượt xem

416 - HẬU QUẢ KHỐC LIỆT C…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-15 | 2054 lượt xem

415 - CHỚ ĐOÁN XÉT NHAU…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-10-15 | 2444 lượt xem

« 1...30 31 32 33 34 35 36 37 38...40 »