SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 3885
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

467 - Hành Trình Vào Đất …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-04-05 | 1817 lượt xem

466 - TÊN GHI VÀO SÁCH SỰ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2015-03-28 | 2007 lượt xem

465 - MARI, NGƯỜI LỰA CHỌ…
Muc su Nguyen Thanh Toan
2015-03-25 | 1932 lượt xem

464 - ĐIỀU ƯU TIÊN MỖI NG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-03-23 | 2891 lượt xem

463 - VƯỢT QUA
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-03-21 | 1727 lượt xem

462 - THEO CHÚA XA XA
Mục sư Nguyễn Thanh Toàn
2015-03-19 | 2113 lượt xem

461 - ĐƯƠC RA KHỎI NƠI TỐ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-03-15 | 1827 lượt xem

460 - CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG …
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-03-06 | 2446 lượt xem

459 - MỪNG XUÂN MỚI
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-03-01 | 2132 lượt xem

458 - TÌNH YÊU TRONG ĐỒNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-02-24 | 1870 lượt xem

457 - HIỆP MỘT ĐỂ PHỤC SỰ…
Mục Sư Đào Văn Thương
2015-02-24 | 2019 lượt xem

456 - PHƯỚC
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-02-24 | 1805 lượt xem

455 - NHỮNG LỰA CHỌN QUAN…
Bà Nguyễn Đăng Minh
2015-02-24 | 2202 lượt xem

454 - PHƯỚC HẠNH CỦA SỰ N…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-02-24 | 2040 lượt xem

453 - BƯỚC ĐI TRONG NĂM M…
Mục sư Nguyễn Hữu Trang
2015-02-19 | 1962 lượt xem

452 - MẦU NHIỆM CỦA HỘI T…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-02-19 | 1937 lượt xem

451 - HOÀI BÃO TỐI CAO…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-02-19 | 2523 lượt xem

450 - HÃY VUI MỪNG PHỤC V…
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-02-11 | 2010 lượt xem

« 1...31 32 33 34 35 36 37 38 39...43 »