SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


HÀNH TRÌNH TÂM LINH TRONG NĂM MỚI 8
Mục sư Trịnh Chiến
2022-01-26
Nguồn: HTTL Gia Định

420 - MẪU MỰC ĐỨC TIN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-11-05 | 2164 lượt xem

419 - SỐNG TIN KÍNH
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2057 lượt xem

418 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA H…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2506 lượt xem

417 - BỎ THẦY, CON BIẾT T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-10-19 | 2275 lượt xem

416 - HẬU QUẢ KHỐC LIỆT C…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-15 | 2057 lượt xem

415 - CHỚ ĐOÁN XÉT NHAU…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-10-15 | 2455 lượt xem

414 - LỰA CHỌN CÁCH SỐNG …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-03 | 2156 lượt xem

413 - BA BÍ QUYẾT ĐỂ BIẾT…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-10-03 | 2841 lượt xem

412 - YÊU MẾN CHÚA NHIỀU …
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2014-09-29 | 1943 lượt xem

411 - CHÚA BAN THƯỞNG
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2014-09-27 | 2056 lượt xem

410 - BIẾT CHÚA
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-09-27 | 2250 lượt xem

409 - LÚC NÀO CŨNG SỐNG V…
Mục Sư Trần Trọng Luật
2014-09-27 | 2439 lượt xem

408 - BÌNH AN VỚI CHÚA TR…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-24 | 2201 lượt xem

407 - ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-15 | 2309 lượt xem

406 - BƯỚC THEO THÁNH LIN…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-09-13 | 2449 lượt xem

405 - HẦU VIỆC CHÚA VỚI T…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-13 | 2446 lượt xem

2014-09-13 | 2445 lượt xem

403 - LỜI CẢNH BÁO
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-04 | 1903 lượt xem

« 1...31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »