SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 3880
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

2015-02-08 | 2275 lượt xem

448 - TRÓI KẺ MẠNH SỨC…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-02-03 | 2058 lượt xem

448 - ĐẶC QUYỀN THIÊN THƯ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-02-03 | 1938 lượt xem

447 - DANH PHẬN CON ĐỨC C…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-01-29 | 2552 lượt xem

446 - LỜI HỨA CHO NĂM MỚI…
Mục Sư Lê Thanh Liêm
2015-01-24 | 1870 lượt xem

445 - TIN KÍNH và THỎA LÒ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-01-22 | 1898 lượt xem

444 - CHIẾC CẦU QUA GIÒNG…
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
2015-01-22 | 1920 lượt xem

443 - Hành Trình Vào Đất …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-01-19 | 1874 lượt xem

442 - NẾU LÀ TÔI THÌ SAO?…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2015-01-13 | 1940 lượt xem

441 - MỌI SỰ ĐỀU HƯ KHÔNG…
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
2015-01-09 | 2131 lượt xem

440 - NGƯỜI MỚI TRONG NĂM…
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
2015-01-09 | 2094 lượt xem

439 - HIỆN TẠI & TƯƠNG LA…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-01-05 | 1808 lượt xem

438 - ĐIỀU CẦN LÀM (2)…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-01-05 | 2135 lượt xem

437 - ĐIỀU CẦN LÀM (1) …
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-01-05 | 1745 lượt xem

436 - AN BÌNH TRONG TÂM …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-12-30 | 1888 lượt xem

435 - CHÚA ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-12-28 | 2226 lượt xem

434 - TÔN THỜ CHÚA GIÁNG …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2014-12-23 | 2641 lượt xem

432 - CHIẾN THẮNG SỰ CÁM …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-12-18 | 1780 lượt xem

« 1...32 33 34 35 36 37 38 39 40...43 »