SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


COI CHỪNG TRẬT PHẦN ÂN ĐIỂN 117
Mục sư Phan Văn Cử
2022-01-24
Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương

401 - CHÚNG TA LÀ THÁNH Đ…
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2014-08-30 | 1911 lượt xem

400 - LÃO HÓA THUỘC LINH…
Mục sư Trần Trọng Nha
2014-08-30 | 2252 lượt xem

399 - LỜI NÓI TỐT LÀNH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-28 | 2056 lượt xem

398 - BƯỚC ĐI TRONG QUYỀN…
Mục Sư Christian Le
2014-08-19 | 2407 lượt xem

397 - CHÂN DUNG NGƯỜI CƠ …
Mục Sư Lê Thành Chung
2014-08-16 | 2107 lượt xem

396 - LƯỠI KHÔNG XƯƠNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-08-16 | 2032 lượt xem

395 - BỞI THẦN TA
MSNC Trịnh Chiến
2014-08-15 | 1845 lượt xem

394 - TẤT CẢ CHO NGƯỜI CH…
Mục sư Tôn Thất Bình
2014-08-15 | 1654 lượt xem

393 - MẤT ĐỂ ĐƯỢC…
Truyền Đạo Đỗ Đăng Khoa
2014-08-15 | 1805 lượt xem

392 - CHỖ NÀO TRÊN ĐẤT CÓ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-08-13 | 1781 lượt xem

391 - ĐẤNG CHÂN THẦN DUY …
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-13 | 1803 lượt xem

390 - ĐỨC THÁNH LINH GIÚP…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-08-09 | 2207 lượt xem

389 - GIA ĐÌNH THUỘC LINH…
Mục sư Lê Kim Duyệt
2014-08-09 | 2108 lượt xem

388 - TRÊN CẢ THỨ THA…
Mục sư Hoàng Siêu
2014-08-09 | 3285 lượt xem

387 - CÙNG HƯỞNG VINH QUA…
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
2014-07-19 | 1918 lượt xem

386 - TỈNH THỨC
Mục sư Thái Phước Trường
2014-07-13 | 2323 lượt xem

385 - SỰ TỐT LÀNH CỦA LÒN…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-07-09 | 2351 lượt xem

384 - ĐỒNG CHẾT VÀ SỐNG L…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-06-26 | 2218 lượt xem

« 1...32 33 34 35 36 37 38 39 40 »