SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 4360
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

431 - ƯU TIÊN CỦA HỘI THÁ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-12-13 | 1909 lượt xem

430 - TRỌNG TÂM CỦA CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-12-10 | 1980 lượt xem

429 - HỒI TÂM CHUYỂN Ý…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-12-10 | 1892 lượt xem

428 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-12-05 | 1879 lượt xem

427 - SỐNG BAN CHO
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-29 | 1850 lượt xem

426 - HƠI THỞ QUYỀN NĂNG…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-11-29 | 2357 lượt xem

425 - SỐNG GIỮA NGHỊCH CẢ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-23 | 2162 lượt xem

424 - TẬP TRUNG HOÀN THÀN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-23 | 2116 lượt xem

423 - ĐỪNG BỐI RỐI …
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-11-12 | 2628 lượt xem

422 - KHI TÔI YẾU ĐUỐI, Ấ…
Mực sư Đinh Thiên Tứ
2014-11-08 | 2304 lượt xem

421 - SỐNG THỎA LÒNG
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-08 | 2393 lượt xem

420 - MẪU MỰC ĐỨC TIN…
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-11-05 | 2338 lượt xem

419 - SỐNG TIN KÍNH
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2133 lượt xem

418 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA H…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2014-11-01 | 2657 lượt xem

417 - BỎ THẦY, CON BIẾT T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-10-19 | 2330 lượt xem

416 - HẬU QUẢ KHỐC LIỆT C…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-15 | 2122 lượt xem

415 - CHỚ ĐOÁN XÉT NHAU…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-10-15 | 2698 lượt xem

414 - LỰA CHỌN CÁCH SỐNG …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-10-03 | 2209 lượt xem

« 1...33 34 35 36 37 38 39 40 41...43 »