SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 4361
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

413 - BA BÍ QUYẾT ĐỂ BIẾT…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-10-03 | 2898 lượt xem

412 - YÊU MẾN CHÚA NHIỀU …
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2014-09-29 | 2007 lượt xem

411 - CHÚA BAN THƯỞNG
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2014-09-27 | 2174 lượt xem

410 - BIẾT CHÚA
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-09-27 | 2579 lượt xem

409 - LÚC NÀO CŨNG SỐNG V…
Mục Sư Trần Trọng Luật
2014-09-27 | 2599 lượt xem

408 - BÌNH AN VỚI CHÚA TR…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-24 | 2260 lượt xem

407 - ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA …
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-15 | 2455 lượt xem

406 - BƯỚC THEO THÁNH LIN…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-09-13 | 2708 lượt xem

405 - HẦU VIỆC CHÚA VỚI T…
Mục Sư Bùi Quang Túc
2014-09-13 | 2501 lượt xem

2014-09-13 | 2600 lượt xem

403 - LỜI CẢNH BÁO
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-09-04 | 1968 lượt xem

402 - CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚ…
Mục sư Thái Phước Trường
2014-09-04 | 1914 lượt xem

401 - CHÚNG TA LÀ THÁNH Đ…
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2014-08-30 | 1969 lượt xem

400 - LÃO HÓA THUỘC LINH…
Mục sư Trần Trọng Nha
2014-08-30 | 2314 lượt xem

399 - LỜI NÓI TỐT LÀNH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-28 | 2109 lượt xem

398 - BƯỚC ĐI TRONG QUYỀN…
Mục Sư Christian Le
2014-08-19 | 2466 lượt xem

397 - CHÂN DUNG NGƯỜI CƠ …
Mục Sư Lê Thành Chung
2014-08-16 | 2162 lượt xem

396 - LƯỠI KHÔNG XƯƠNG…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-08-16 | 2093 lượt xem

« 1...34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »