SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ 85
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17
HTTL Cà Mau

342 - SỨC MỚI
Mục sư Nguyễn Thanh Phiên
2014-02-05 | 2160 lượt xem

341 - MÙA XUÂN PHƯỚC HẠNH…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-02-05 | 2099 lượt xem

340 - "THẦN DƯỢC THUẦN TÚ…
Mục sư Phạm Thanh Vũ
2014-01-31 | 2426 lượt xem

339 - QUYẾT ĐỊNH ĐẦU NĂM…
Mục sư Đỗ Lê Minh
2014-01-27 | 2176 lượt xem

338 - LỰA CHỌN
Mục sư Hoàng Siêu
2014-01-26 | 2910 lượt xem

337 - PHƯỚC
Mục sư Nguyễn Anh Tài
2014-01-21 | 2598 lượt xem

336 - LỜI GIAO ƯỚC BỀN CH…
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
2014-01-21 | 2069 lượt xem

335 - HOÀN TẤT CUỘC CHẠY …
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-01-14 | 2254 lượt xem

334 - LỜI CẦU XIN TỐT NHẤ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-01-14 | 2226 lượt xem

333 - MỤC TIÊU NĂM MỚI …
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2014-01-08 | 2339 lượt xem

332 - HÃY SỐNG CÁCH KHÔN …
Mục sư Trần Quang Tuấn
2014-01-08 | 2387 lượt xem

331 - GIEO HẠT GIỐNG TỐT…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-01-06 | 2295 lượt xem

330 - ĐẤNG BAN SỨC MẠNH…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2014-01-04 | 2374 lượt xem

329 - ÁNH SAO HUYỀN DIỆU…
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
2013-12-24 | 2732 lượt xem

328 - VUA MẤT GIÁNG SINH…
Mục sư Đặng Ngọc Vui
2013-12-24 | 2150 lượt xem

327 - CÂU CHUYỆN GIÁNG SI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2013-12-11 | 2641 lượt xem

326 - NHẬP THỂ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2013-12-07 | 2302 lượt xem

325 - SỰ MỞ MANG NƯỚC ĐỨC…
Mục sư Tôn Thất Bình
2013-12-07 | 2278 lượt xem

« 1...32 33 34 35 36 37 38 39 40 »