SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 3882
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

395 - BỞI THẦN TA
MSNC Trịnh Chiến
2014-08-15 | 1915 lượt xem

394 - TẤT CẢ CHO NGƯỜI CH…
Mục sư Tôn Thất Bình
2014-08-15 | 1707 lượt xem

393 - MẤT ĐỂ ĐƯỢC…
Truyền Đạo Đỗ Đăng Khoa
2014-08-15 | 1867 lượt xem

392 - CHỖ NÀO TRÊN ĐẤT CÓ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-08-13 | 1947 lượt xem

391 - ĐẤNG CHÂN THẦN DUY …
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-08-13 | 1862 lượt xem

390 - ĐỨC THÁNH LINH GIÚP…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2014-08-09 | 2264 lượt xem

389 - GIA ĐÌNH THUỘC LINH…
Mục sư Lê Kim Duyệt
2014-08-09 | 2181 lượt xem

388 - TRÊN CẢ THỨ THA…
Mục sư Hoàng Siêu
2014-08-09 | 3518 lượt xem

387 - CÙNG HƯỞNG VINH QUA…
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
2014-07-19 | 2036 lượt xem

386 - TỈNH THỨC
Mục sư Thái Phước Trường
2014-07-13 | 2397 lượt xem

385 - SỰ TỐT LÀNH CỦA LÒN…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-07-09 | 2411 lượt xem

384 - ĐỒNG CHẾT VÀ SỐNG L…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-06-26 | 2277 lượt xem

383 - SỰ LÀNH, SỰ DỮ …
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-21 | 2553 lượt xem

382 - CHIẾN SĨ THẬP TỰ …
Mục sư Lâm Văn Minh
2014-06-21 | 2019 lượt xem

381 - NHẬN ÍT - NHẬN NHIỀ…
Mục sư Đỗ Việt Hùng
2014-06-14 | 2174 lượt xem

380 - THÂN THỂ ĐẤNG CHRIS…
Mục sư Lê Hồng Phúc
2014-06-12 | 2296 lượt xem

379 - HỘI THÁNH PHI-LA-ĐE…
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-06-10 | 2218 lượt xem

378 - CON CÓ THẤY GÌ KHÔN…
MSNC Lê Đình Trung
2014-06-04 | 2073 lượt xem

« 1...35 36 37 38 39 40 41 42 43 »