SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


794 - BÌNH AN TRONG TÂM HỒN 178
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-03-22
Tin Lành Orange

738 - ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC Đ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-07-28 | 724 lượt xem

2018-07-19 | 657 lượt xem

736 - KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI …
Mục sư Vũ Hồng Thái
2018-07-10 | 580 lượt xem

735 - HAI MỐI NỢ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07 | 507 lượt xem

734 - NÊN HAY KHÔNG NÊN H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-06-23 | 1098 lượt xem

733 - NƯỚC VÀ HOANG MẠC…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-06-18 | 633 lượt xem

732 - VỪA MUỐN VỪA LÀM…
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-06-14 | 490 lượt xem

731 - BIẾT VÀ SỐNG TRONG …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2018-06-19 | 741 lượt xem

730 - Người Giữ Anh Em Mì…
Mục sư Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2018-06-06 | 577 lượt xem

729 - LIÊN KẾT VỚI CHÚA…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-05-27 | 758 lượt xem

728 - Được mặc lấy Quyền …
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2018-05-22 | 866 lượt xem

727 - Mục Đích Giáng Lâm …
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2018-05-21 | 436 lượt xem

2018-05-19 | 894 lượt xem

725 - HÃY HIẾU KÍNH CHA M…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-05-14 | 643 lượt xem

724 - RAO TRUYỀN TIN LÀNH…
Mục Sư Christian Åkerhielm
2018-05-08 | 911 lượt xem

723 - ĐỂ CÓ THỂ SỐNG VUI …
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-04-25 | 898 lượt xem

722 - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ T…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-04-23 | 479 lượt xem

2018-04-17 | 878 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...27 »