SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1921
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

NĂM MỚI Hy Vọng Mới, Nếp …
Mục sư Lữ Thanh Tùng
2022-01-12 | 462 lượt xem

SỰ BAN CHO ĐẸP LÒNG CHÚA…
Mục sư Hứa Trung Tín
2022-01-17 | 475 lượt xem

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2022-01-17 | 416 lượt xem

ĐẤNG TẠO HÓA
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2022-01-17 | 465 lượt xem

THAY TÊN ĐỔI VẬN
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2022-01-03 | 387 lượt xem

ÔN CỐ TRI TÂN
Mục sư NC Đặng Ngọc Quốc
2021-12-31 | 331 lượt xem

TRƯỚC LẠ SAU...
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2022-01-03 | 426 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-12-26 | 459 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Thái Phước Trường
2021-12-24 | 473 lượt xem

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG
Cố Mục sư Lê Đình Ân
2021-12-22 | 513 lượt xem

SÁNG DANH CHÚA TRÊN CÁC T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-12-20 | 669 lượt xem

Giao Ước Mới Có Gì? …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-12-18 | 307 lượt xem

KHI CHÚA VÀO ĐỜI
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2021-12-16 | 355 lượt xem

"ĐIỀU NÀY THẬT SAO?"…
MSNC Hồ Hoàng Ân
2021-12-16 | 307 lượt xem

SỰ BÌNH AN THẬT
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc
2021-12-14 | 312 lượt xem

MÙA HY VỌNG
Mục sư Trịnh Chiến
2021-12-12 | 402 lượt xem

2021-12-10 | 430 lượt xem

Tác Dụng Của Sự Thông Côn…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2021-12-07 | 493 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...43 »