SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 4362
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

359 - CHỖ DỜI QUAN TRỌNG…
Mục sư Cao Đắc Văn
2014-04-05 | 2251 lượt xem

358 - BIẾT SỐNG
Mục sư Hứa Trung Tín
2014-03-27 | 2376 lượt xem

357 - KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-03-27 | 2375 lượt xem

356 - SỐNG ĐỂ CHẾT HAY CH…
Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
2014-03-27 | 2293 lượt xem

355 - VINH QUANG HOÀN VŨ …
Mục sư Rick Warren
2014-03-10 | 2611 lượt xem

354 - ĐỨNG TRƯỚC THỬ THÁ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-03-10 | 1911 lượt xem

353 - ĐỨC TIN, HY VONG, T…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-03-10 | 2306 lượt xem

352 - BỞI ĐỨC TIN
Mục Sư Khúc Minh Đàng
2014-03-10 | 2611 lượt xem

351 - SỨC MẠNH TRONG NGHỊ…
Mục sư Nguyễn Anh Tài
2014-03-10 | 2454 lượt xem

350 - SỰ HIỆP MỘT
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-02-26 | 2475 lượt xem

349 - NIỀM VUI PHỤC VỤ CH…
Mục sư Hồ Xuân Phước
2014-02-22 | 3525 lượt xem

348 - NHƯỚNG MẮT LÊN …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2014-02-21 | 2451 lượt xem

347 - TỰ DO KHÔNG PHẠM TỘ…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-02-21 | 2413 lượt xem

346 - NHIỆT TÌNH CHO CHÚA…
Mục sư Hồ Xuân Phước
2014-02-13 | 4725 lượt xem

345 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỢI …
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2014-02-11 | 2148 lượt xem

344 - LUẬT VÀNG
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2014-02-11 | 2283 lượt xem

343 - ĐẤNG BAN PHƯỚC…
Mục sư Bùi Quang Túc
2014-02-11 | 2750 lượt xem

342 - SỨC MỚI
Mục sư Nguyễn Thanh Phiên
2014-02-05 | 2235 lượt xem

« 1...35 36 37 38 39 40 41 42 43 »