SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


710 - TỐNG CỰU NGHINH TÂN 93
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-02-21
HTTL Sacramento

637 - PHƯỚC (2. Phước cho…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-02-26 | 1043 lượt xem

636 - HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-02-21 | 944 lượt xem

635 - TRUNG TÍN TRONG CÔN…
Mục sư Nguyễn Tuấn Nhượng
2017-02-16 | 847 lượt xem

634 - CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI…
Mục sư Lê Vĩnh Thạch
2017-02-16 | 1004 lượt xem

633 - CHÚA VỚI TÔI
Mục sư Nguyễn Văn Lý
2017-02-16 | 1165 lượt xem

632 - XUÂN BẤT TẬN
Mục sư Bùi Quang Túc
2017-02-16 | 982 lượt xem

631 - PHƯỚC
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-02-16 | 952 lượt xem

630 - NĂM MỚI QUYẾT TÂM T…
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2017-01-23 | 750 lượt xem

629 - MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý N…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2017-01-23 | 601 lượt xem

628 - HỌ NGHĨ GÌ KHI MẤT …
Mục sư Lâm Văn Minh
2017-01-14 | 1092 lượt xem

627 - LÒNG CỦA NGƯỜI THEO…
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2017-01-14 | 1151 lượt xem

626 - NGƯỜI GẶP ĐẤNG MÊSI…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2017-01-01 | 1222 lượt xem

625 - ĐỨC CHÚA TRỜI TRỌNG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-01-01 | 641 lượt xem

624 - ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-12-28 | 807 lượt xem

623 - TINH THẦN GIÁNG SIN…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-12-31 | 840 lượt xem

622 - NGÀI Ở GIỮA CHÚNG T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-12-28 | 864 lượt xem

621 - LỄ VẬT DÂNG CHÚA GI…
Mục sư Võ Bá Thanh
2016-12-28 | 1414 lượt xem

620 - TRỞ VỀ
Mục sư Hồ Xuân Phước
2016-12-28 | 2432 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...22 »