SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Đức Chúa Trời và Sự Nên Thánh 34
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21
HTTL Sacramento

752 - LỰA CHỌN XIỀNG XÍCH…
Mục sư Steven Furtick
2018-10-30 | 1201 lượt xem

751 - RƯỢU NGON
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-10-27 | 952 lượt xem

749 - PHẢI TẬN HIẾN
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-10-13 | 1000 lượt xem

748 - BA BƯỚC TĂNG TRƯỞNG…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2018-11-09 | 984 lượt xem

746 - HÃY CÙNG TÔI CHIẾN …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-09-25 | 1005 lượt xem

745 - CÁC DẤU HIỆU CẢNH B…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-09-14 | 943 lượt xem

744 - TÔI LÀ CHIÊN CỦA CH…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-09-04 | 954 lượt xem

742 - BỊ BẪY TẠI NA-XA-RÉ…
Mục sư Steven Furtick
2018-09-04 | 1256 lượt xem

740 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 893 lượt xem

739 - CẦU NGUYỆN NƠI RIÊN…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-08-04 | 1098 lượt xem

2018-07-19 | 1049 lượt xem

736 - KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI …
Mục sư Vũ Hồng Thái
2018-07-10 | 933 lượt xem

735 - HAI MỐI NỢ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07 | 857 lượt xem

734 - NÊN HAY KHÔNG NÊN H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-06-23 | 1658 lượt xem

733 - NƯỚC VÀ HOANG MẠC…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-06-18 | 983 lượt xem

732 - VỪA MUỐN VỪA LÀM…
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-06-14 | 830 lượt xem

730 - Người Giữ Anh Em Mì…
Mục sư Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2018-06-06 | 954 lượt xem

729 - LIÊN KẾT VỚI CHÚA…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-05-27 | 1064 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »