SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1922
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

TUỔI TRẺ SỐNG ĐẮC THẮNG…
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2021-10-31 | 454 lượt xem

Đừng Lo Về Tương Lai …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-10-30 | 286 lượt xem

CON MUỐN TA LÀM GÌ CHO CO…
Mục sư Huỳnh Huyền Vũ
2021-10-28 | 442 lượt xem

ĐỔI BUỒN RA VUI
Mục sư Nhiệm Chức Nguyễn Minh Khoa
2021-10-26 | 332 lượt xem

MỞ CỬA HAY ĐÓNG CỬA? …
Mục sư Trần Thanh Dũng
2021-10-24 | 515 lượt xem

GIÓP VÀ SỰ ĐẮC THẮNG.…
Mục sư Lê Đình Trung
2021-10-22 | 326 lượt xem

CHÚA CUNG ỨNG NHU CẦU…
Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Phương Hưng
2021-10-21 | 745 lượt xem

Khôn Và Dại
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2021-10-18 | 411 lượt xem

2021-10-16 | 437 lượt xem

HÃY THẬN TRỌNG ĐỂ KHÔNG B…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-10-14 | 577 lượt xem

CUỘC ĐUA THUỘC LINH: Điề…
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2021-10-11 | 553 lượt xem

NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-10-07 | 480 lượt xem

Hội Thánh Lao-đi-xê
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2021-10-04 | 459 lượt xem

Lễ Cưới Chiên Con
Mục sư Lê Trung Thành
2021-10-02 | 686 lượt xem

Đức Tin Hành Động
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2021-09-30 | 560 lượt xem

5 ƠN LÀNH CHÚA CHO
Mục sư Bùi Hùng
2021-09-26 | 477 lượt xem

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-09-25 | 612 lượt xem

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀ…
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2021-09-22 | 523 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »