SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


HẠNH PHƯỚC THẬT: Khó Nghèo & Khóc Than 82
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2020-09-23
Nguồn: Christ First

Không Thấy Mà Yêu!
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-10-26 | 767 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1554 lượt xem

ĐỨC THÁNH LINH GIÚP ĐỠ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-04-10 | 2131 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 1044 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1877 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 2910 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 723 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 1053 lượt xem

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 1029 lượt xem

Tin Cậy Nhiều Hơn, Lo Ít …
Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2019-07-06 | 971 lượt xem

LOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-30 | 980 lượt xem

Tín Đồ Thật
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-06-13 | 864 lượt xem

2019-06-07 | 783 lượt xem

THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-01 | 800 lượt xem

Nhờ ai mà chúng ta giàu…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-05-27 | 837 lượt xem

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-20 | 606 lượt xem

Lòng Thương Xót
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2019-05-13 | 932 lượt xem

Khôn Ngoan Thật Từ Chúa…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-07 | 1110 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »