SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


MỞ CỬA HAY ĐÓNG CỬA? 152
Mục sư Trần Thanh Dũng
2021-10-24
Nguồn: Httl Cần Giuộc

LỜI CHÚC LÀNH ĐẦU NĂM …
Mục sư Đặng Quy Thế
2021-02-12 | 657 lượt xem

2021-02-08 | 419 lượt xem

CANH GIỮ CỬA SỔ TÂM HỒN …
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2021-02-03 | 710 lượt xem

SỐNG KHÔN NGOAN TRONG NĂM…
Mục sư Trịnh Chiến
2021-01-27 | 565 lượt xem

Mỗi Tín Hữu Là Một Thợ Gặ…
Mục Sư Nguyễn Quang Hòa
2021-01-22 | 498 lượt xem

2021-01-18 | 477 lượt xem

THÀNH CÔNG TUYỆT VỜI…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-01-11 | 657 lượt xem

SẴN SÀNG CHO NĂM MỚI…
Mục sư Nguyễn Duy Trung
2021-01-08 | 795 lượt xem

Mục Tiêu Cho Năm Mới. Mục…
Thầy Nguyễn Đăng Cao
2021-01-05 | 477 lượt xem

DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH…
Mục sư Nguyễn Thế Hiển
2021-01-03 | 501 lượt xem

Bữa Tiệc Của Ma-thê…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-12-29 | 804 lượt xem

Phước Thật Từ Nơi Chúa …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-12-29 | 474 lượt xem

TIN LÀNH TỪ TRỜI
Mục sư Trịnh Chiến
2020-12-26 | 467 lượt xem

Chúa Giê-su Đến Thế Gian …
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2020-12-23 | 449 lượt xem

QUÀ TẶNG ĐỨC CHÚA TRỜI…
Mục sư Vũ Ngọc Văn
2020-12-21 | 442 lượt xem

TIN LÀNH TỪ TRỜI
Mục sư Phạm Trọng Huy
2020-12-20 | 365 lượt xem

TIN LÀNH TỪ TRỜI
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2020-12-15 | 493 lượt xem

HAI VỊ VUA
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-12-11 | 591 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »