SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1933
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

Để Lại Di Sản Quý Giá…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-09-20 | 446 lượt xem

CHUYÊN TÂM LÀM THEO LỜI C…
Mục sư Nguyễn Duy Tân
2021-09-18 | 319 lượt xem

NƠI ẨN NÁU LÚC PHONG BA…
Mục sư Thái Phước Trường
2021-09-16 | 487 lượt xem

Chúa Có Tốt Lành Hay Khôn…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-09-13 | 397 lượt xem

2021-09-12 | 461 lượt xem

PHẢN ỨNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-09-08 | 591 lượt xem

CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG…
Mục sư Nguyễn Hải Bằng
2021-09-06 | 582 lượt xem

TÂM TÌNH HỘI THÁNH
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-09-04 | 503 lượt xem

Chúa Ơi, Hãy Làm Con Ngạc…
Mục Sư Tommy Barnett
2021-09-02 | 672 lượt xem

2021-09-01 | 536 lượt xem

Kết Quả Trong Mọi Hoàn Cả…
Mục sư Cao Văn Hoàng
2021-08-28 | 530 lượt xem

2021-08-26 | 639 lượt xem

CUỘC CHƠI HAY CUỘC CHIẾN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-08-23 | 705 lượt xem

2021-08-21 | 437 lượt xem

SỐNG KHÔN NGOAN THEO LỜI …
Msnc Nguyễn Thế Linh
2021-08-18 | 643 lượt xem

Chẳng Lìa Bỏ Đền Thánh Ch…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2021-08-15 | 503 lượt xem

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY…
Mục sư Võ Thành Phê
2021-08-14 | 519 lượt xem

MỸ ĐỨC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2021-08-12 | 779 lượt xem

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11...43 »