SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


689 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN 149
Mục sư Trương Đình Phong
2017-11-17
HỘI THÁNH SHALOM

579 - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-04-25 | 1050 lượt xem

578 - TỪ THẬP TỰ ĐẾN PHỤC…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-04-20 | 1149 lượt xem

577 - DANH ĐỨC CHÚA JESUS…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-04-12 | 1232 lượt xem

576 - ANH EM HÒA THUẬN
Mục sư Vũ Ngọc Văn
2016-04-12 | 1187 lượt xem

575 - CHÚA GỌI TIẾN LÊN…
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2016-04-07 | 1449 lượt xem

2016-04-02 | 1179 lượt xem

573 - TẠI THẬP TỰ ĐIỂU CH…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-04-01 | 1286 lượt xem

572 - MẶC KHẢI TỐI THƯỢNG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-03-30 | 1318 lượt xem

571 - SỨ ĐIỆP PHỤC SINH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-03-28 | 873 lượt xem

570 - CHỮA LÀNH
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-03-21 | 1175 lượt xem

569 - HÒA THUẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-03-13 | 1110 lượt xem

568 - LẮNG NGHE TIẾNG CHÚ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-03-13 | 978 lượt xem

567 - NGƯỜI LÃNH ĐẠO…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-03-07 | 1380 lượt xem

566 - ĐIỀU CẦN GIỮ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-03-03 | 896 lượt xem

565 - HAI SỨC MẠNH
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-02-27 | 1018 lượt xem

564 - SỰ TRUNG THỰC CỦA T…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2016-02-24 | 1134 lượt xem

563 - MỤC ĐÍCH MỚI
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2016-02-20 | 1011 lượt xem

562 - LỜI CẦU NGUYỆN ĐẮC …
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2016-02-19 | 1238 lượt xem

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11...21 »